Cultura-säätiö logo
Luottamuksen illuusio: tunteeko Suomen media lukijansa?
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo

Cultura-säätiö selvittää suomalaisten mediatalojen haasteita moninaistuvassa yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan moninaistuminen, globaali pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat vauhdittaneet mediakentän murrosta. Luottamus laadukkaaseen ja riippumattomaan journalismiin on uhattuna medialukutaidon polarisoituessa ja disinformaation määrän lisääntyessä.

Cultura-säätiö selvittää Media-alan tutkimussäätiön tuella yhdessä Innolinkin kanssa kuinka hyvin suomalaiset mediatalot tuntevat yleisönsä ja huomioivat väestön moninaisuuden työssään.

Hankkeessa on tarkoitus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomen toimittajakentän valmiudesta vastata moninaistuvan väestön mediatarpeisiin ja luottamushaasteisiin.

Vieraskielisiä on jo yli 9% Suomen väestöstä. Vielä 20 vuotta sitten vastaava luku oli vain 2%. Maahanmuutto lisääntyy esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuvan työvoimapulan ja globaalien kriisien seurauksena.

Cultura-säätiön toteuttaman Suomen venäjänkieliset 2022-selvityksen mukaan venäjänkieliset luottavat tiedotusvälineisiin huomattavasti vähemmän kuin suomea äidinkielenään puhuvat suomalaiset (vrt. venäjänkieliset 41 %, suomenkieliset 68 %).

Saman selvityksen mukaan peräti 30 % venäjänkielisistä arvioi, että heillä ei ole lainkaan luottamusta tai vähän luottamusta mediaan Suomessa.

Cultura-säätiö on kiinnostunut selvittämään kuinka varteen otettavana asiakasryhmänä mediatalot kokevat vieraskieliset ja muualta muuttaneet ja mitä luottamus mediaan tarkoittaa pandemian ja hybridivaikuttamisen aikana?

Mitkä asiat vaikuttavat luottamukseen? Voiko luottamusta rakentaa?

Luottamuksen illuusio: tunteeko Suomen media lukijansa? -selvityksen tulosten toivotaan auttamaan mediataloja käynnistämään kehittämisprosesseja luottamuksen rakentamiseen median ja muuttuvan lukijakunnan välillä.

Cultura-säätiö julkaisee selvityksen tulokset ja tiedottaa niistä syksyllä 2023.

Lisätietoja:

Eilina Gusatinsky, ohjelmajohtaja

eilina.gusatinsky@culturas.fi

+358 40 5705755