Stiftelsens administration

Cultura-stiftelsen

FO-nummer: 2521650-2
Namn: Cultura-stiftelsen sr
Företagsform: stiftelse
Hemort: HELSINKI
Adress: Fågelviksgatan 10
00500 HELSINKI
www: www.culturas.fi
E-post: info@culturas.fi

Faktureringsadress

Nätfakturering

Nätfaktureringsadress: 003725216502
Nätfakturaoperatör: Basware Oyj
Förmedlarkod: BAWCFI22

Pappersfakturor

Cultura-stiftelsen
Ostolaskut
PL 350
00521 Helsinki

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens stadgar

Stiftelsens årsberättelser (på finska)

 

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet

Fondens förvaltningsorgan

 

God förvaltningssed