Projekt

Cultura-stiftelsen projekt strävar till att bygga förtroende mellan olika folkgrupper som är bosatta i Finland. I centrumet av projekten är de ryskspråkiga i Finland, språk, kultur och integration, och de byggs genom att involvera, enligt co-creation principen. Att göra tillsammans baserar sig på förtroende. Utan förtroende är det svårt att binda sig vid gemensamma ändamål och tillsammans åstadkomma förändring. Förtroendet byggs när människorna bekantar sig med varandra och klarar sig av öppen dialog.

Stiftelsen samarbetar lokalt med olika organisationer, medborgare och handelsrepresentanter. Nationellt och internationellt verkar vi med olika organisationer, forsknings- och läroanstalter samt ministerier. Eftersom den röda tråden i vår verksamhet utgörs av kultur, är olika branschers konstnärer viktiga partner för oss.

Medieprojekt

I projektet lär sig flerspråkiga finska ungdomar att använda media som medel för samhälleligt tänkande och aktion. Projektet förverkligas i tre skeden:

  1. Man anordnar mediefostringsverkstäder för de unga, under vilka de producerar egna reportage, nyheter, vloggar och bloggar samt besöker nyhetsredaktioner och hör experter inom media.
  2. Man anordnar ett medieläger för sommaren. De ungas egen pop-up redaktion är verksam under en vecka och kulminerar sig i en paneldiskussion ledd av de unga, som beslutsfattare inom de politiska och kulturella sektorerna inbjuds till.
  3. Man samlar ihop de gjorda produktionerna, samlar feedback från de unga och skriver anvisningar för att stödja deltagande av flerspråkiga finska ungdomar och för att förverkliga konstruktiv dialog ur medieproduktions synvinkel.

Projektet utgör en del av en större helhet, vars syfte är att skapa inblick i kärnan av finsk politik och beslutsfattningsprocesserna genom ungdomarnas ögon. De unga förstår att i samhällelig information som producerats av olika aktörer anknyts olika värden, synvinklar och avsikter.

CulturaTalk

Utgörs av möten och diskussionsmöten som anordnas nära. Genom att diskutera om gemensamma saker är det lättare att hitta lösningar för gemensamma utmaningar. Vi för in i diskussionen de ryskspråkigas synvinkel och funderar tillsammans på ändamål.  Deltagarna kan vara konstnärer eller kuratorer, representanter för städer eller kommuner och organisationsaktiva, eller vanliga finsk- och ryskspråkiga kommuninvånare som är intresserade av samarbete. CulturaTalk- evenemangen anordnas runtomkring i Finland i öppna lokal, så som bibliotek, kulturcentrum, universitet och högskolor.

CulturaLab

Är samarbete med finska kulturinstitutioner. Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt skulle kunna delta i kulturlivet nära hemmet, oberoende av sina språkkunskaper. Åren 2017 – 2020 bygger vi samarbetet mellan den ryskspråkiga publiken och museerna.  Vi anordnar museibranschens seminarier och utbildningar för experter och de  som är intresserade av att arbeta inom kulturbranschen samt utvecklar tvåspråkiga program för familjer.

Mer information om våra projekt på andra språk

Finska

Ryska

Engelska (kortfattad version)