Cultura - förenande faktor

Vad

Cultura-stiftelsen är en förenande faktor. Vi stödjer byggandet av finlandsryskhet: vi arbetar för att de ryskspråkiga i Finland  skulle kunna utgöra en aktiv del av det finska samhället och samtidigt upprätthålla sin egen identitet. Kultur utgör den röda tråden i vår verksamhet. Vi är verksamma i Finland och samarbetar med andra EU-länder.

Till vem

Stiftelsen samarbetar med de ryskspråkiga i Finland och finska ministerier, ämbetsverk, beslutsfattare, kommuner och olika organisationer. Eftersom den röda tråden i vår verksamhet utgörs av kultur, är olika branschers konstnärer och forskare också viktiga partner till oss.

Hur

Stiftelsen verkar genom kultur, kommunikation och genom att göra tillsammans. Att göra tillsammans baserar sig på förtroende. Utan förtroende är det svårt att binda sig vid gemensamma ändamål och tillsammans åstadkomma förändring. Förtroendet byggs, när människorna bekantar sig med varandra och klarar sig av öppen dialog.

Kultur skapar en mångformig och intressant grund för dialog och hjälper till att diskutera även om svåra ämnen. Konst, kultur, dialog och försök hjälper – då de förverkligas på ett rätt sätt – oss att bättre förstå varandra. Vi ökar dialog med hjälp av förutom kultur, också undersökt kunskap och pragmatiska projekt.

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet som vi förvaltar beviljar stipendier och understöd för finländarnas studier, undervisning och forskning i det ryska språket och kulturen.  Umgänget underlättas ju mer det i Finland finns medborgare som kan det ryska språket och känner till rysk kultur.

Stiftelsen söker årligen allmänt understöd hos Utbildningsstyrelsen från tippningsvinstmedel för konst och kultur. Ytterligare finansiering sökes från olika källor främst för olika integrations- och kulturprojekt.

Om vår verksamhet

2017

Det första CulturaFest -evenemanget anordnas, de ryskspråkiga i Finland här och nu- utredningen blir lar, medieprojektet påbörjas. Jubileumsfonden stödjer studier, undervisning och forskning i ryskt språk och kultur med ca 200 000 €.

2016

Den internationella konferensen ”The Russian-Speaking Communities in Europe 2016 in a Fragmented Media Landscape” anordnas. Det ryskspråkiga kulturevenemanget Harasoo!-vecka förverkligas tillsammans med Kanneltalo.

2015

Jubileumsfonden börjar dela ut stipendier för stöd och utveckling av studier, undervisning och forskning i det ryska språket och kulturen. Cultura-stiftelsen flyttar från Berggatan till Sörnäs, Fågelviksgatan.

2014

Det treåriga Osaava-projektet startar. I projektet skapades en verksamhetsmodell, som stödjer ryskspråkiga immigranters deltagande och aktivt medborgarskap i Finland. Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet, och det anknöt sig till Statens integrationsprogram 2012-2015. Det nationella Osaava-projektet var en språngbräda för många aktiva ryskspråkiga organisationer.

2013

Finlands undervisnings- och kulturministerium grundar Cultura-stiftelsen för att stödja det ryska språket och rysk kultur samt integrationen av de ryskpråkiga i Finland. Riksdagen grundar Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet , som stiftelsen börjar förvalta.

Läs mer

Cultura stiftelsen i media

Finsk och internationell media om oss

Cultura-stiftelsens administration

Stiftelsens styrelse, stadgar, årsberättelse, god förvaltningssed och fondens förvaltningsorgan.

Jubileumsfonden

Cultura-stiftelsen förvaltar Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet som grundades av riksdagen den 18 september 2013. Jubileumsfonden beviljar stöd för finländarnas studier i det ryska språket och kulturen samt för utvecklingen av undervisningen i ryska.

Cultura-stiftelsens administration

Stiftelsens styrelse, stadgar, årsberättelse, god förvaltningssed och fondens förvaltningsorgan.

Vem är vi

Danil Lopatkin

Producent, CulturaFest

danil.lopatkin@culturas.fi

Irina Spazheva

Projektkoordinator, Sense of Belonging

irina.spazheva@culturas.fi

Anisa Kettunen

Assistent, CulturaCities

anisa.kettunen@culturas.fi

Anna Sidorova

Programledare / Kultur och dialog

anna.sidorova@culturas.fi

Eilina Gusatinsky

Programledare / Samhälle och ungdom

eilina.gusatinsky@culturas.fi

Daria Agapova

Projektchef, museumsamarbete

daria.agapova@culturas.fi

Besök oss

Lintulahdenkatu 10,
00500 Helsinki

info(at)culturas.fi

CulturaFest '18

CulturaFest on poikkitaiteellinen, monikulttuurinen tapahtuma kaikille pääkaupunkiseudun asukkaille.

Läs mer

Juhlarahasto

Juhlarahasto myöntää apurahoja venäjän kielen opetukseen, opiskeluun ja tutkimukseen.

Lue lisää

Kontakta oss