Jubileumsfondens förvaltning för penningangelägenheter

Förvaltningen för penningangelägenheter med tre medlemmar ansvarar för placeringen och användningen av fondens kapital samt kontrollerar att investeringsanvisningarna följs. Kapitalförvaltningen av Jubileumsfondens kapital är jämt delat mellan Evli Bank Abp, OP Kapitalförvaltning Ab och LähiTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Medlemmar

Minna Martikainen, Professor i redovisning, prorektorn, Hanken Svenska handelshögskolan

Markku Savikko, VD, APV-sijoitustutkinnot Oy

Matti Turtiainen, professorn, Prodekanus, företagsrätt och -ekonomi, Östra Finlands universitet