Jubileumsfonden

Cultura-stiftelsen förvaltar Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet som grundades av riksdagen den 18 september 2013.

Jubileumsfonden beviljar stöd för finländarnas studier i det ryska språket och kulturen samt för utvecklingen av undervisningen i ryska. Fondens mål är att öka intresset för studier i ryska språket och förbättra studieresultaten, öka mobiliteten och utbytet mellan Finland och Ryssland samt förståelsen för den ryska kulturen i Finland.

Fondens förvaltningsorgan

De fem medlemmarna i fondens direktion är: riksdagsledamot Jukka Kopra, ordförande; generalsekreterare Merja Hannus, professor Tomi Huttunen, Helsingfors universitet, professor Matti Turtiainen, Östra Finlands universitet och kulturrådet Leena Aaltonen, undervisnings- och kulturministeriet.

Mera information

Regler för Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet