Information om den elektroniska ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten har flikarna Grundläggande uppgifter, Budget, Bilagor, Närståendekrets och Sammanfattning. De obligatoriska fälten anges med en röd asterisk. Sökanden kan fylla i flikarna i ansökan i valfri ordning, men vid inloggning i systemet dirigerar stipendieapplikationen sökanden till fliken Grundläggande uppgifter. Varje flik ska sparas.

Bilagorna laddas upp till den elektroniska ansökningsblanketten som pdf- eller jpg-filer på fliken Bilagor i ansökningsblanketten. Typen av bilaga väljs i rullgardinsmenyn. Den högsta tillåtna filstorleken är 4 MB. Applikationen meddelar om en obligatorisk uppgift eller bilaga saknas. Ansökan kan förhandsgranskas genom att klicka på PDF-ikonen på fliken Sammanfattning. Genom att klicka på PDF-ikonen på fliken Sammanfattning skapar applikationen en PDF-fil av ansökan. Ansökan behöver inte göras klart på en och samma gång, utan uppgifterna kan kompletteras och redigeras under ansökningstiden. Sökanden kan följa ansökningens behandlingsskeden i stipendieapplikationen (ansökan mottagen, ansökan behandlas, stipendium beviljat/inte beviljat).

Sessionen avbryts två timmar efter två timmars inaktivitet. Vid tekniska problem eller problem med ansökningsinnehållet kan du skicka en fråga via länken Behöver du hjälp? (kuvertbilden) i stipendieapplikationen.