Fondens förvaltningsorgan

De fem medlemmarna i fondens direktion är:

Ordförande

riksdagsledamot Jukka Kopra

Medlemmarna

  • Merja Hannus, generalsekreterare, Samfundet Finland–Ryssland
  • Tomi Huttunen, professor, Helsingfors universitet
  • Matti Turtiainen, professor, Östra Finlands universitet
  • Leena Aaltonen, kulturrådet,  undervisnings- och kulturministeriet