Evenemang

Vi bygger förtroende genom att sammanföra människor och genom att hjälpa förstå olika synvinklar. Alla våra evenemang byggs genom deltagande, enligt co-creation principen. Samtidigt skapar vi nytt tänkande med hjälp av konst och kultur.

Flerspråkiga ungdomars pop up- redaktion på SuomiAreena

Flerspråkiga finska ungdomar är på väg till SuomiAreena i Björneborg för att ta reda på hurdant framtid beslutsfattarna planerar för dem. Ungdomarna utmanar beslutsfattarna att ta i beaktande finländare från olika bakgrunder och tillsammans fundera över definitionen för finskhet.  Samtidigt rapporterar de till sina egna språkgrupper om vad det talas om i Finland just nu. Projektet kulmineras i en paneldiskussion ledd av de unga, som finska politiker och opinionsbildare deltar i.

Ungdomarna förbereder sig inför veckan genom att bl.a. lära sig producera olika medieinnehåll och genom att bekanta sig med faktagranskning. Verkstaden förverkligas tillsammans med Centralen för mediefostran METKA.

CulturaFest

Är ett tvärkonstnärligt, mångkulturellt evenemang. Vi vill föra närmare språkgränser överträdande kultur. Festivalen förenar och sammanför människor, involverar, skapar nytt tänkande samt lyfter fram aktuella teman. Tillsammans förverkligade evenemang ökar förtroendet mellan människor. Evenemanget anordnas i årsslutet.

Mer information om våra evenemang på andra språk

Finska

Ryska

Engelska (kortfattad version)