Cultura-säätiö logo
Сultura-säätiön lausunto
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo

CULTURA-SÄÄTIÖ KANTAA HUOLTA YHTEISKUNNAN POLARISAATIOSTA

Cultura-säätiö tuomitsee sotatoimet ja on huolestunut, että Venäjän Federaation hyökkäys Ukrainaan ja Ukrainan väestöön kohdistuneet sotarikokset lisäävät väestön jakaantumista myös Suomessa.

Ilmaisemme solidaarisuutta niille, jotka taistelevat aggressiota vastaan, ja myötätuntoa niille, jotka kärsivät siitä.

Tämä sota on jo muuttanut elämän, johon olemme Euroopassa tottuneet. Eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä on murjottu, ja ystävyyden ja yhteistyön raja Venäjän kanssa on muuttunut pelon ja epäluottamuksen rajaksi.

Kannamme huolta hyökkäyksen suorien uhrien lisäksi sodan vaikutuksista Suomessa asuviin ihmisiin, joiden taustaan liittyvät tavalla tai toisella venäjän kieli ja siihen perustuva kieli- ja kulttuuri-identiteetti.

Sodan kielteiset vaikutukset ovat moninaisia ja seuraukset tulevat näkymään pitkään. Polarisaatio ja vihapuhe ovat nousemassa Suomessa, eivätkä ne koske ainoastaan vähemmistöjä vaan myös koko yhteiskuntaa.

Sota on syvä kriisi, jossa ihmiset joutuvat määrittämään kantansa. On yhä vaikeampaa pysyä syrjässä arvokonfliktista.

Sota rikkoo ja vahingoittaa perheitä ja ystävyyssuhteita. Rauhan aikana olemme tottuneet ylirajaisten perheiden, ystävyyksien, yhteistyön ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Nyt tämä kaikki on suuressa vaarassa.

Sota vaikuttaa välittömästi heikoimmassa asemassa oleviin, erityisesti lapsiin ja nuoriin. Heillä ei ole puolustuskeinoja rasismia ja kansallista vihaa vastaan eivätkä he välttämättä ymmärrä niihin liittyviä pelkoja ja voimakkaita tunteita. Koulujen ja oppilaitosten tulisi siksi kiinnittää erityistä huomiota kiusaamisen ehkäisemiseen.

Cultura-säätiö on työskennellyt organisaationa vuosia yhteiskuntamme moninaisuuden edistämiseksi.

Sota aiheuttaa kaikissa ihmisissä syvää pelkoa, epätoivoa ja turvattomuutta.

Avoimen keskusteluyhteyden ja luottamuksen ylläpitäminen kaikkien ryhmien välillä suomalaisessa yhteiskunnassa on avainasemassa vastakkainasettelun ja vihanlietsonnan ehkäisemisessä. Avoimuutta ja eri ihmisryhmien välistä dialogia tarvitaan myös, kun otamme vastaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Cultura-säätiö toivoo rauhaa Ukrainalle ja yhdymme täysin tukeen, jota Euroopan Unioni ja lukuisat muut maat ympäri maailmaa osoittavat Ukrainalle.