Juhlarahasto Logo
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
Toimintaohjeita apurahansaajille keväällä 2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä aiheutuneet sanktiot sekä yleinen turvattomuuden tunne vaikuttavat nyt monien apurahansaajien mahdollisuuksiin aloittaa tai viedä loppuun suunnitellut hankkeet ja matkat.

Juhlarahasto tuomitsee jyrkästi Venäjän Federaation aloittaman sodan Ukrainassa ja tuemme Ukrainaa sen taistelussa hyökkääjää vastaan.

Eduskunta on perustanut Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston, jotta Suomessa osattaisiin ja ymmärrettäisiin paremmin venäjän kieltä ja kulttuuria. Nykyisessäkään tilanteessa tämä tarve ei ole kadonnut.

Juhlarahaston toiminta jatkuu, emmekä peru jo myönnettyjä apurahoja. Kannustamme yhä venäjän kielen opiskeluun ja tutkimiseen, joka on tässä hetkessä ehkä entistäkin tärkeämpää.

Mikäli käynnissä oleva sota tai siitä johtuvat pakotteet aiheuttavat muutoksia apurahasi käyttöön, niin suhtaudumme muutoksiin ymmärryksellä. Hankkeille voi saada jatkoaikaa ja hankkeita voi muuttaa.

Kehotamme apurahansaajia olemaan lähtemättä tällä hetkellä Venäjälle, mutta toivomme, että tulevaisuudessa tilanne muuttuu ja matkat ovat jälleen mahdollisia.

Voit myös miettiä, olisiko mahdollista saavuttaa hankkeessasi samat tavoitteet jossain muussa maassa tai Suomesta käsin.

Mikäli sinä tai ryhmänne ette jostain syystä voi tai halua vastaanottaa apurahaa, ottakaa yhteyttä meihin.

Toivomme rauhaa ja voimia kaikille tässä surullisessa tilanteessa!

Apurahaa sai yhteensä 96 hanketta.

Juhlarahastolta haettiin apurahaa enemmän kuin koskaan. Hakemusten määrässä oli edelliseltä vuodelta kasvua 55%. Nyt jaettavien apurahojen kokonaissumma on 228 313 euroa.

Tänä vuonna Juhlarahaston tukea saavat esimerkiksi näyttelijä Seidi Haarla ja kulttuurituottaja Anna Matilda Brück.

– Tarkoitukseni on vahvistaa Venäjällä venäjän kielitaitoani ja verkostojani. Kielen oppimisen kannalta on olennainen ero siinä yrittääkö opiskella kieltä täällä Suomessa vai kieliympäristössä, jossa venäjää pääsee kuulemaan ja käyttämään arjessa, Seidi Haarla kertoo.

Lämpimästi onnea kaikille apurahansaajille!

Vuonna 2023 vietetään rahaston juhlavuotta, joten tänä vuonna on tulossa jakoon Juhlarahaston historian kaikkien aikojen suurin avustussumma. Se tulee mahdollistamaan myös entistä isompien projektien osallistumisen apurahahakuun.

Seuraa meitä ja pysy ajan tasalla uutisistamme Facebook-sivuillamme!

Apurahanhakijalle

Juhlarahaston apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen jaetaan kerran vuodessa. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt). Seuraavan kerran apurahahaku järjestetään syksyllä 2022.

Apurahaa haetaan APURAHAJÄRJESTELMÄN kautta hakuaikana. Juhlarahasto rahoittaa hankkeita, jotka vastaavat haun kriteerejä ja edistävät laaja-alaisesti venäjän kielen osaamista Suomessa.

Mihin apurahaa voi hakea?

  • Opiskeluun Venäjällä tai muussa maassa, jossa on venäjänkielistä opetusta, esimerkiksi kieliharjoitteluun, kielikurssiin, oppilasvaihtoon, vaihto-opiskeluun, tutkinto-opiskeluun tai valmentaviin opintoihin;
  • Venäjän kielen opetukseen liittyvään hankkeeseen, kuten oppimateriaalien, opetussuunnitelmien ja opetusmetodien kehittämiseen tai opettajien täydennyskoulutukseen;
  • Venäjänkielistä harrastustoimintaa tukevaan hankkeeseen, kuten kielipesätoimintaan päiväkodissa, venäjänkieliseen harrastustoimintaan oppilaitoksessa, kannatusstipendeihin opiskelijoille tai opiskelijoiden opinto- ja motivaatiomatkaan;
  • Venäjän kieleen liittyvään tutkimus- ja kulttuurityöhön tai muuhun kieleen liittyvään toimintaan.

Haun kriteerejä ovat:

  • vaikuttavuus: miten hanke edistää venäjän kielen ja kulttuurin osaamista Suomessa?
  • toteutettavuus: onko hankesuunnitelma realistinen?
  • uutuusarvo: tuoko hanke jotain uutta venäjän kielen opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen?

Kuka apurahaa voi hakea?

  • yksityishenkilö
  • työryhmä
  • Suomeen rekisteröity yhteisö

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt.

Yhteystiedot:

Pekko Kohonen, asiames:
pekko.kohonen@culturas.fi

Mikä on Juhlarahasto?

Eduskunnan aloitteesta perustettu, Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt). Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin.

Apurahansaajalle

Juhlarahastolla on käytössä APURAHAJÄRJESTELMÄ, jonka kautta sovitaan apurahan maksamisesta ja laaditaan raportti apurahan käytöstä. Apurahansaajan toivotaan mainitsevan Juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.

Juhlarahasto on kiinnostunut hankkeiden etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla!

Lisätiedot:

Pekko Kohonen, asiamies:
puh. 050 414 0914
pekko.kohonen@culturas.fi

Lisätiedot koskien hakemusten hallinnointia ja apurahojen maksatusta:

Leena Tanner, apurahakoordinaattori:
puh. 050 522 0172
leena.tanner@culturas.fi

Apurahatarinoita

Case 1. Musiikin kautta venäjään

Jyväskylän kaupunki sai Juhlarahastolta apurahaa venäjä vieraana kielenä -opetuksen käyttöön tehtäviin lauluihin ja musiikkivideoihin tekstityksineen.

Lue koko tarina täältä! 

Case 2. Lukiolaiset Repin-näyttelyssä

Linnankosken lukion venäjän opiskelijat matkustivat Juhlarahaston tuella tutustumaan Ateneumin Repin-näyttelyyn.

Lue koko tarina täältä!

Case 3. Naisten kirjoittamaa kauhua

Hanna Määttänen tutkii Juhlarahaston tuella venäjänkielistä naisten kirjoittamaa kauhukirjallisuutta.

Lue koko tarina täältä!

Case 4. Teatteria Petroskoissa

Ilana Palmgren opiskelee Juhlarahaston tuella Petroskoissa näyttelijäntaidetta ja venäjää.

Lue koko tarina täältä!