Vuoden 2020 apurahat on nyt julkistettu – onnea uusille apurahansaajille!

Vuoden 2020 apurahahaussa myönsimme yhteensä 200 000 euroa 43 eri kohteeseen. Uusissa apurahahankkeissa muun muassa tutustutaan venäjänkieliseen kulttuuriin Helsingissä ja opiskellaan venäjää virtuaalisesti. Rahoituspäätöksestä on ilmoitettu apurahansaajille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmän kautta.

Juhlarahasto vastaanotti yhteensä 146 hakemusta vuoden 2020 apurahahakuun. Näistä 43 valittiin rahoitettavaksi, ja apurahaa myönnettiin yhteensä 200 000 euroa. Hakemuksia oli arvioimassa Juhlarahaston ulkopuolinen asiantuntijaraati. Arviointikriteereitä olivat muun muassa hankkeiden vaikuttavuus, toteutettavuus ja uutuusarvo.

Uudet apurahansaajat sijoittuvat ympäri Suomea. Lukumäärällisesti eniten apurahoja myönnettiin Uudellemaalle ja toiseksi eniten Pirkanmaalle. Pienin myönnetty apurahasumma on 400 euroa ja suurin 20 000 euroa.

Korona-aika näkyi myös Juhlarahaston apurahahaussa. Matkustusrajoitteiden vastapainoksi rahasto antoi lisäpisteitä hakemuksille, jotka esittelivät jonkin innovatiivisen tavan opiskella, tutkia tai opettaa venäjän kieltä ja kulttuuria poikkeusoloissa.

“Saimme tänä vuonna todella kiinnostavia ja monipuolisia hakemuksia. Monissa hakemuksissa korostui innovaatiivinen tapa opiskella, tutkia ja opettaa”, kertoo Juhlarahaston asiamies Pekko Kohonen.

Yksi uusista apurahansaajista on esimerkiksi joensuulainen koulu, joka suuntaa opintomatkalle Helsinkiin tutustumaan venäjänkieliseen kulttuuriin. Apurahansaajien joukossa on myös useampi hanke, jossa kehitetään virtuaalisia alustoja venäjän opiskeluun ja opettamiseen. Voit tutustua listaan kaikista rahoitetuista hankkeista tämän linkin kautta.

Juhlarahaston apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen jaetaan kerran vuodessa. Seuraavan kerran apurahahaku järjestetään syksyllä 2021.

Seuraa meitä ja pysy ajan tasalla uutisistamme Facebook-sivuillamme!

Apurahansaajalle

Juhlarahastolla on käytössä APURAHAJÄRJESTELMÄ, jonka kautta sovitaan apurahan maksamisesta ja laaditaan raportti apurahan käytöstä. Apurahansaajan toivotaan mainitsevan Juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.

Juhlarahasto on kiinnostunut hankkeiden etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla!

Yhteystiedot:

Maria Rehkolainen, johdon assistentti:
maria.rehkolainen@culturas.fi

Pekko Kohonen, asiames:
pekko.kohonen@culturas.fi

Mikä on Juhlarahasto?

Eduskunnan aloitteesta perustettu, Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille suomalaisille. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin.

Apurahanhakijalle

Apurahaa haetaan APURAHAJÄRJESTELMÄN kautta hakuaikana. Juhlarahasto rahoittaa hankkeita, jotka vastaavat haun kriteerejä ja edistävät laaja-alaisesti venäjän kielen osaamista Suomessa.

Mihin apurahaa voi hakea?

  • Opiskeluun Venäjällä tai muussa maassa, jossa on venäjänkielistä opetusta, esimerkiksi pakolliseen kieliharjoitteluun, kielikurssiin, oppilasvaihtoon, vaihto-opiskeluun, tutkinto-opiskeluun tai valmentaviin opintoihin;
  • Venäjän kielen opetukseen liittyvään hankkeeseen, kuten oppimateriaalien, opetussuunnitelmien ja opetusmetodien kehittämiseen tai opettajien täydennyskoulutukseen;
  • Venäjänkielistä harrastustoimintaa tukevaan hankkeeseen, kuten kielipesätoimintaan päiväkodissa, venäjänkieliseen harrastustoimintaan oppilaitoksessa, kannatusstipendeihin opiskelijoille tai opiskelijoiden opinto- ja motivaatiomatkaan;
  • Venäjän kieleen liittyvään tutkimus- ja kulttuurityöhön tai muuhun kieleen liittyvään toimintaan.

Haun kriteerejä ovat:

  • vaikuttavuus: miten hanke edistää venäjän kielen ja kulttuurin osaamista Suomessa?
  • toteutettavuus: onko hankesuunnitelma realistinen?
  • uutuusarvo: tuoko hanke jotain uutta venäjän kielen opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen?

Kuka apurahaa voi hakea?

  • yksityishenkilö
  • työryhmä
  • Suomeen rekisteröity yhteisö

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt.

Lisätiedot koskien hakemusten hallinnointia ja apurahojen maksatusta:

Leena Tanner, apurahakoordinaattori:
puh. 050 522 0172
leena.tanner@culturas.fi