Juhlarahasto Logo
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
Syksyn apurahahaku on päättynyt ja saimme teiltä peräti 226 hakemusta. Kiitos kaikolle hakijoille!

Seuraavaksi hakemukset menevät asiantuntijaraadin arvioitaviksi. Julkistamme apurahapäätökset vuoden 2022 maaliskuun alkuun mennessä verkkosivuillamme. Apurahansaajille ilmoitetaan päätöksistä myös henkilökohtaisesti apurahajärjestelmän kautta.

Juhlarahaston apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen jaetaan kerran vuodessa. Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt (esimerkiksi koululaiset, opiskelijat, opettajat, tutkijat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja järjestöt). Seuraavan kerran apurahahaku järjestetään syksyllä 2022.

Seuraa meitä ja pysy ajan tasalla uutisistamme Facebook-sivuillamme!

Apurahanhakijalle

Apurahaa haetaan APURAHAJÄRJESTELMÄN kautta hakuaikana. Juhlarahasto rahoittaa hankkeita, jotka vastaavat haun kriteerejä ja edistävät laaja-alaisesti venäjän kielen osaamista Suomessa.

Mihin apurahaa voi hakea?

  • Opiskeluun Venäjällä tai muussa maassa, jossa on venäjänkielistä opetusta, esimerkiksi kieliharjoitteluun, kielikurssiin, oppilasvaihtoon, vaihto-opiskeluun, tutkinto-opiskeluun tai valmentaviin opintoihin;
  • Venäjän kielen opetukseen liittyvään hankkeeseen, kuten oppimateriaalien, opetussuunnitelmien ja opetusmetodien kehittämiseen tai opettajien täydennyskoulutukseen;
  • Venäjänkielistä harrastustoimintaa tukevaan hankkeeseen, kuten kielipesätoimintaan päiväkodissa, venäjänkieliseen harrastustoimintaan oppilaitoksessa, kannatusstipendeihin opiskelijoille tai opiskelijoiden opinto- ja motivaatiomatkaan;
  • Venäjän kieleen liittyvään tutkimus- ja kulttuurityöhön tai muuhun kieleen liittyvään toimintaan.

Haun kriteerejä ovat:

  • vaikuttavuus: miten hanke edistää venäjän kielen ja kulttuurin osaamista Suomessa?
  • toteutettavuus: onko hankesuunnitelma realistinen?
  • uutuusarvo: tuoko hanke jotain uutta venäjän kielen opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen?

Kuka apurahaa voi hakea?

  • yksityishenkilö
  • työryhmä
  • Suomeen rekisteröity yhteisö

Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt.

Yhteystiedot:

Pekko Kohonen, asiames:
pekko.kohonen@culturas.fi

Mikä on Juhlarahasto?

Eduskunnan aloitteesta perustettu, Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille suomalaisille. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin.

Apurahansaajalle

Juhlarahastolla on käytössä APURAHAJÄRJESTELMÄ, jonka kautta sovitaan apurahan maksamisesta ja laaditaan raportti apurahan käytöstä. Apurahansaajan toivotaan mainitsevan Juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa.

Juhlarahasto on kiinnostunut hankkeiden etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla!

Lisätiedot:

Pekko Kohonen, asiamies:
puh. 050 414 0914
pekko.kohonen@culturas.fi

Lisätiedot koskien hakemusten hallinnointia ja apurahojen maksatusta:

Leena Tanner, apurahakoordinaattori:
puh. 050 522 0172
leena.tanner@culturas.fi

Apurahatarinoita

Case 1. Musiikin kautta venäjään

Jyväskylän kaupunki sai Juhlarahastolta apurahaa venäjä vieraana kielenä -opetuksen käyttöön tehtäviin lauluihin ja musiikkivideoihin tekstityksineen.

Lue koko tarina täältä! 

Case 2. Lukiolaiset Repin-näyttelyssä

Linnankosken lukion venäjän opiskelijat matkustivat Juhlarahaston tuella tutustumaan Ateneumin Repin-näyttelyyn.

Lue koko tarina täältä!

Case 3. Naisten kirjoittamaa kauhua

Hanna Määttänen tutkii Juhlarahaston tuella venäjänkielistä naisten kirjoittamaa kauhukirjallisuutta.

Lue koko tarina täältä!

Case 4. Teatteria Petroskoissa

Ilana Palmgren opiskelee Juhlarahaston tuella Petroskoissa näyttelijäntaidetta ja venäjää.

Lue koko tarina täältä!