Cultura-säätiö logo
Uusi selvitys
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo

Cultura-säätiö on käynnistänyt uuden selvityksen, jossa tutkitaan, kuinka muuttunut maailmantilanne on vaikuttanut Suomessa asuviin venäjänkielisiin ja heidän hyvinvointiinsa sekä suhtautumiseen heitä kohtaan.

 

Kesä-heinäkuun aikana 1 600 henkilöä, joiden äidinkieli on Suomen väestörekisterin mukaan venäjä, saavat osallistua puhelinhaastatteluun. Soitettavat valitaan täysin satunnaisesti. Tutkimusotos on edustava ja heijastaa maan venäjänkielisen väestön rakennetta.

Selvitys auttaa ymmärtämään paremmin kokonaistilannetta sekä kehittämään säätiön toiminnan lähitulevaisuuden suuntaa, mukaan lukien tulevia tutkimusaiheita. Kyselyn tulokset voivat myös olla pohjana kuntien tarjoamien palvelujen kehittämiselle Suomessa.
Osa kysymyksistä ovat samoja, joita ajoittain esitetään koko Suomen väestölle Kansalaispulssi -mielipidetutkimusten yhteydessä.

Kysely on täysin anonyymi, eli vastaajien henkilötietoja ei siirretä säätiölle tai kolmansille osapuolille ja tuloksia käsitellään vain yleistetyssä muodossa.

Työn tekee suomalainen tutkimusyritys, joka toimii alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti, huolehtien tietoturvasta ja anonymiteetin säilymisestä. Puhelinhaastattelut tehdään venäjäksi.

Toivomme Suomen venäjänkielisiltä asukkailta ymmärrystä ja valmiutta osallistua tutkimukseen!