Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
UTViS

Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen (UTViS)

UTViS -tutkimushankkeessa kartoitetaan maahanmuuttajataustaisten suomalaisten ja heidän lastensa yhteiskunnallista ja poliittista osallistumista ja osallisuutta.

Cultura-säätiön lisäksi hankkeen toteuttajia ovat Innolink,  Åbo Akademi sekä itsenäisenä asiantuntijana hankkeeseen osallistuva yhteiskuntatieteiden tohtori Josefina Sipinen.

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa ja tuotetaan uutta tietoa siitä, millä tavoin Suomeen muuttaneet ja heidän jälkeläisensä osallistuvat tai haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Lisäksi hanke selvittää julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien käsityksiä parhaista keinoista näiden ryhmien yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseksi.

Tutkimushanke toteutetaan osana Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS), jolla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Hankkeen vastuuministeriö on oikeusministeriö, minkä lisäksi hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustus sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä.

Muiden VN TEAS -hankkeiden tavoin kyseessä on itsenäinen tutkimushanke, jonka tuloksista vastaavat hankkeen toteuttajat. Tutkimushanke valmistuu keväällä 2025 ja sen tuloksista tiedotetaan myös väliraportteina hankkeen toteuttamisen aikana.