Hankkeemme
Helsinki / Sitran
Demokratiakokeilut

Cultura-säätiö toimii Helsingin kaupungin kumppanina hankkeessa, joka toteutetaan Sitran ja Kuntaliiton Demokratiakokeilut 2020 -kokonaisuuden puitteissa. Sitran tavoitteena on löytää demokratiaa vahvistavia sektorirajat ylittäviä toimia, joilla suomalaista järjestelmää voisi kehittää. Helsinki on yksi kokonaisuuteen mukaan päässeistä kaupungeista ja kunnista.

Helsingin ja Cultura-säätiön toteuttamassa hankkeessa lisätään venäjänkielisten helsinkiläisten osallistumista kaupungin vaikuttamis- ja yhteiskehittämistoimiin ja vahvistetaan tietoa ja ymmärrystä osallistumisen tavoista. 

Konkreettisina vaiheina kokeilussa Cultura-säätiö toteuttaa kyselyn venäjänkielisille helsinkiläisille, suunnittelee ja toteuttaa tilaisuuksia sekä analysoi ja raportoi tuloksiaSitran puolelta toimintoihin osallistuu tutkija, joka observoi kokeilun vaiheita. 

Hanke aloitetaan verkkokyselyllä, jossa kartoitetaan venäjänkielisten helsinkiläisten tietämystä kaupungin tarjoamista osallistumisen tavoista ja kokemuksia demokratiaprosesseista. 

Kyselyn pohjalta rakennetaan avoimia teematapahtumia ja pienempiä alueellisia tilaisuuksia. Avoimien teematapahtumien tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa ja ymmärrystä kaupungin osallisuusprosessista. Pienempien alueellisten tilaisuuksien tavoite on kokeilla erilaisia osallistumisen keinoja ja analysoida paikallisten venäjänkielisten aktivisuutta, sen esteitä ja kimmokkeita. 

Yhteystiedot:

Anna Sidorova anna.sidorova@culturas.fi
Laura Koskimies laura.koskimies@culturas.fi