Hankkeemme
Helsinki / Sitran
Demokratiakokeilut

Cultura-säätiö toimii Helsingin kaupungin kumppanina hankkeessa, joka toteutetaan osana Sitran ja Kuntaliiton Demokratiakokeilut 2020 -kokonaisuutta. Laajassa Demokratiakokeilut 2020 -hankkeessa toteutetaan innovatiivisia yhteishankkeita, jotka edistävät demokraattista osallistumista ja vuoropuhelua. Helsingin kaupunki on mukana kokonaisuudessa omalla hankkeella. 

Helsingin hankkeen kärkitavoitteena on vahvistaa venäjänkielisten helsinkiläisten tietämystä kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja kokeilla keinoja osallistumisen lisäämiseksi.

Hankkeeseen kuuluu verkkokysely venäjänkielisille asukkaille, avoimia infotilaisuuksia, alueellisia osallisuuskokeiluja sekä vahvana osana prosessia myös OmaStadi osallistuvan budjetoinnin kokonaisuus.

Verkkokysely ja raportti

Hanke aloitettiin venäjänkielisille helsinkiläisille suunnatulla kattavalla verkkokyselyllä. Kyselyn avulla selvitettiin kohderyhmän tiedonsaantikanavia, tietämystä ja kokemuksia erilaisista osallistumistavoista sekä kiinnostusta vaikuttaa eri teemojen parissa kaupungissa. Vastauksia saatiin 623 kappaletta. Kyselyn pohjalta tehty raportti on nyt julkaistu. Sen voi lukea täältä.

Info- ja keskustelutilaisuudet 

Kaikille avoimessa venäjänkielisessä online-tilaisuudessa 8.10. kello 17-18:30 esiteltiin verkkokyselyn tuloksia sekä kerrotaan koko hankkeesta ja erityisesti OmaStadi osallistuvan budjetoinnista osana hankekokonaisuutta.

Toinen keskustelutapaaminen järjestetään venäjänkielisten järjestöjen ja kaupungin edustajille myöhemmin syksyllä. Tilaisuus järjestetään suomeksi, mutta simultaanitulkkaus venäjäksi on kaikkien halukkaiden käytettävissä.

OmaStadi osallistuva budjetointi osana hanketta 

OmaStadi osallistuvan budjetoinnin toinen kierros järjestetään vuoden 2020 syksyn aikana, ja se nivoutuu vahvasti osaksi Helsingin demokratiakokeilut -hanketta. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa kohderyhmää osallistumaan tulevalle OmaStadi-kierrokselle niin ideoiden kehittämiseen kuin niiden äänestämiseenkin.

Cultura-säätiö järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa OmaStadi-ideointiin liittyviä fasilitointikoulutuksia venäjänkielisille. Koulutetut fasilitaattorit järjestävät omia ideointityöpajoja ja keräävät ehdotuksia OmaStadi-sivustolle. Lisäksi Cultura-säätiö järjestää omia venäjänkielisille suunnattuja ideointityöpajoja syksyn aikana.

Alueelliset kokeilut 

Pienempien alueellisten kokeilujen tarkoituksena on tutkia venäjänkielisten osallistumiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja käytännössä. Kokeilut nivotaan kaupungin olemassa olevien toimintojen ympärille.

Alueellisia kokeiluja järjestetään kaksi, ja kumpikin sisältää kolme vaihetta: alkutapaamisen ennen varsinaista tilaisuutta, varsinaiseen tilaisuuteen osallistumisen sekä kokemuksen läpikäymisen varsinaisen tilaisuuden jälkeen. Molempiin kokeiluprosesseihin osallistuu 10-15 venäjänkielistä.

Ensimmäinen kokeilu nivoutuu Kannelmäessä 29.10. järjestettävän pormestarin illan ympärille. Toinen kokeilu taas liittyy 16.11. järjestettävään Uutta Itä-Helsinkiä rakentamassa -tilaisuuteen.

КНОПКА

Yhteystiedot:

Anna Sidorova anna.sidorova@culturas.fi