Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
ENACT

Vuonna 2019 alkanut kansainvälinen yhteistyöhanke ENACT (Communities, Languages and Activities App) tähtää eri kulttuurien ymmärryksen ja kielten opetuksen tukemiseen sekä kommunikaation lisäämiseen teknologisia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Hanketta vetää Newcastlen yliopisto (Iso-Britannia), ja mukana ovat myös Helsingin yliopisto, Boğaziçi yliopisto (Turkki) sekä Universitat Autònoma de Barcelona (Espanja). Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka ja sitä tukee EU:n Erasmus+ rahoitusohjelma.

Hankkeen aikana kehitetään sovellus, joka auttaa tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin interaktiivisesti. Tarpeita sovellusta varten määritellään sekä sen sisältöjä tuotetaan yhteistyössä maahan muuttaneiden, kantaväestön sekä yliopistojen opiskelijoiden kanssa. Tutkijoiden tehtävänä on analysoida yhteistyön käynnistämistä vuorovaikutuksen ja kielenkäytön näkökulmasta, ja osallistua sovelluksen tuottamiseen. Hankkeen loppuvaiheessa levitetään uusia digitaalisia keinoja, jotka edistävät inklusiivisempaa kielten ja kulttuurien opetusta ympäri Eurooppaa. Uusi sovellus on ilmainen kaikille ja valmis käytettäväksi keväällä 2021.

Cultura-säätiön rooli hankkeessa on mahdollistaa Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten ja suomenkielisen väestön keskinäistä ymmärrystä ja yhdessä tekemistä. Kutsumme venäjänkielisiä osallistumaan hankkeen Helsingissä järjestettäviin työpajoihin oletettavasti syksyn 2021 aikana.

Yhteystiedot:

Anna Sidorova: anna.sidorova@culturas.fi