Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
ENACT

ENACT (Communities, Languages and Activities App): Kansainvälinen EU:n Erasmus+ rahoitusohjelman tukema ENACT-hanke (2019-2022) tähtää eri kulttuurien ymmärryksen ja kielten opetuksen tukemiseen sekä kommunikaation lisäämiseen teknologisia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Hanketta veti Newcastlen yliopisto (Iso-Britannia), ja mukana olivat myös Helsingin yliopisto, Boğaziçi yliopisto (Turkki) sekä Universitat Autònoma de Barcelona (Espanja).

Hankkeen aikana kehitettiin sovellus, joka auttaa tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin interaktiivisesti. Tarpeita sovellusta varten määriteltiin sekä sen sisältöjä tuotettiin yhteistyössä maahan muuttaneiden, kantaväestön sekä yliopistojen opiskelijoiden kanssa. Tutkijoiden tehtävänä oli analysoida yhteistyön käynnistämistä vuorovaikutuksen ja kielenkäytön näkökulmasta, ja osallistua sovelluksen tuottamiseen. Hankkeen loppuvaiheessa levitettiin uusia digitaalisia keinoja, jotka edistävät inklusiivisempaa kielten ja kulttuurien opetusta ympäri Eurooppaa. Uusi sovellus on ilmainen kaikille ja valmis käytettäväksi keväästä 2021 alkaen.

Cultura-säätiön rooli hankkeessa oli mahdollistaa Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten ja suomenkielisen väestön keskinäistä ymmärrystä ja yhdessä tekemistä. Kutsuimme venäjänkielisiä osallistumaan hankkeen Helsingissä järjestettäviin työpajoihin syksyn 2021 aikana.

Osana hankkeen toimintaa järjestimme elokuussa 2022 yhdessä Helsingin yliopiston ja Kielibuusti-hankkeen kanssa Miten suomea voi oppia arjessa ja työssä? -seminaarin, jossa esiteltiin vaihtoehtoja kielenoppimiselle kursseilla. Sekä asiantuntijat että kieltä aikuisena oppineet kertoivat ajatuksiaan. Samalla esiteltiin käytännöllisiä vinkkejä.

Enact-hanke on päättynyt.