Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
CulturaTalk-dialogikoulu

Miten rakentaa dialogia ihmisten kanssa, joiden mielipide eroaa omasta mielipiteestämme? Miten puhua vaikeista asioista ilman sitä, että syytämme toisiamme? Miten käydä tasavertaista dialogia virkamiesten ja päättäjien kanssa? Miten saada kuuluviin ääniä, joita ei tähän asti  ole kuultu?

Cultura-säätiö yhteistyössä DialogiAkatemian kanssa avaa CulturaTalk-dialogikoulun. Venäjänkielinen dialogikoulu on kurssi niille, jotka haluavat oppia käymään rakentavaa keskustelua, saada käytännön työkaluja tasavertaisen dialogin ja inklusiivisen kommunikaation ohjaamiseksi sekä saada taitoja ja kokemusta Erätauko-dialogien fasilitoinnista.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sen avulla tuodaan yhteen eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Erätauko-keskustelumalli sisältää työkaluja keskustelujen suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. Keskustelumalli on Sitran kehittämä, laajasti käytetty ja kaikille avoin rakentavan keskustelun toimintamalli.

Koulutus muodostuu neljästä lähipäivästä (la 25.9., la 9.10., la 30.10. ja la 20.11.2021), sekä lähipäivien välillä tehtävistä dialogikokeiluista. Koulutus pidetään ensisijaisesti lähiopetuksena Helsingissä. Muilta paikkakunnilta tuleville korvataan matkakulut.

Koulutus on ilmainen. Koulutuksen kielet ovat venäjä ja suomi (tarvittaessa tulkkauksen kanssa).

Yhteystiedot:

Anna Sidorova: anna.sidorova@culturas.fi