Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
CulturalLab_museot. 
Osallisuus

Cultura-säätiö pyrkii laajentamaan venäjänkielisten osallistumismahdollisuuksia kielitaidosta riippumatta, edistämään hierarkiatonta yhteistyötä sekä luomaan tilaa vuoropuhelulle yhteiskunnassa.

Näemme moninaisuutta voimavarana, emmekä uhkana yhteiskunnan hyvinvoinnille. Eri äänillä pitäisi olla mahdollisuus tulla kuulluksi.

Hankkeessa teemme työtä yhteistyössä venäjänkielisen yhteisön kanssa.

Vuosina 2017-2018 hankkeen koulutusohjelmien freelancerit laativat yhteistyössä Helsingin ja Vantaan museoammattilaisten kanssa osallistavia museoreittejä ja katukävelykierroksia perheille ja eri-ikäisille lapsille. Hauskojen ja elämyksellisten museoreittien avulla myös vanhemmat pääsevät mukaan pohtimaan juuriaan ja perhehistoriaansa. 

Hankkeen puitteissa Helsingin kaupunginmuseon Lastenkaupungin Mummola-näyttelyyn saatiin kaksikielisiä vapaaehtoisia avustajia Tšaika-senioriklubista ja Kansallismuseon lastenosastoon luotiin venäjänkielinen kirjanurkka.

Vuodesta 2019 alkaen hanke on ollut mukana yhdessä Museoviraston kanssa eurooppalaisessa CultureLabs: Recipes for Social Innovation -hankkeessa, jossa kehitetään ja pilotoidaan innovatiivisia menetelmiä osallistavaan kulttuuriperintötyöhön. Pääresurssina pilotissa käytetään Kuvakokoelmien kuva-aineistoja.