Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
CulturaLab_museot. 
Mediaatio

Art mediation -suuntaus syntyi säätiön ja museoiden osallistavan yleisötyön asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena. 

Mediaatio tarkoittaa välittämistä. Art mediation -menetelmä rakentaa taideteoksen ympärille keskustelua, jonka tavoitteena ei ole välittää tietoa, vaan antaa kävijöille ainutlaatuisia kokemuksia. Menetelmän avulla keskustelusta syntyy laadukasta vuoropuhelua, jossa osallistujat ovat tasa-arvoisia koulutuksestaan ​​ja asemastaan ​​riippumatta. Tällainen kokemus auttaa ymmärtämään ja arvostamaan moninaisuutta.

Art Mediation -menetelmä on kehitetty alun perin nykytaiteen tarpeisiin ja se on myöhemmin levinnyt myös muihin museoihin. Näemme menetelmän myös mahdollisena työkaluna osallisuuden edistämisessä ja mm. vaihtoehtona yhdensuuntaisille kotouttamisohjelmille, joissa maahan muuttaneet ovat kohteina, eivätkä toimijoina. Art mediation -lähestymistavan edellytyksenä taas on se, että jokainen ihminen on oman kokemuksensa, kulttuurinsa ja elämänsä asiantuntija.

Käytämme mediaatiota työkaluna hankkeissamme rakentamaan yhteisöjä ja kehittämään osallisuutta, ja lisäksi haluamme tutustuttaa ​​ihmisiä menetelmän taustalla oleviin ideoihin. 

Säätiön Museofreelancer- ja Art mediation -koulutusohjelmien alumnit jatkavat yhteistyötä museoiden kanssa, osallistuvat erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja auttavat ylläpitämään vuoropuhelua venäjänkielisen yhteisön ja suomalaisten kulttuurilaitosten välillä. 

Säätiö järjestää asiantuntijatapaamisia, joissa alumnit toimivat venäjänkielisen yhteisön lähettiläinä, joiden kanssa museoiden ja muiden kulttuurilaitosten asiantuntijat voivat keskustella tai kokeilla uusia ideoita ja tapoja tehdä yleisötyötä erilaisten yleisöjen kanssa.