Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
CulturaLab_museot.
Yhteistyö 

CulturaLab-ohjelman tavoite on kehittää yhteistyötä Suomen venäjänkielisten sekä suomalaisten kulttuurilaitosten välillä ja etsiä uusia osallistavia yhteistyömalleja. Ohjelmassa pyritään lisäämään venäjänkielisten osallisuutta, laajentamaan monikielisten perheiden kulttuurimahdollisuuksia, tuomaan aktiivisia venäjänkielisiä esiin suomalaisessa yhteiskunnassa ja edistämään tasavertaista vuoropuhelua.

Vuosina 2017–2019 ohjelma keskittyi yhteistyöhön museoiden kanssa.

Säätiö järjesti kaksi intensiivistä koulutuskokonaisuutta, joista valmistuneet museo- ja art mediation freelancerit kehittivät osallistavia museo-ohjelmia lapsiperheille, laativat kaksikielisiä museo- ja katukävelyreittejä yhteistyössä museoiden kanssa sekä kehittivät ja toteuttivat useita osallistavia projekteja museonviikolle 2019.  

CulturaFest-festivaalin puitteissa perheohjelmien lisäksi järjestettiin laajalle yleisölle avoimia museotyön asiantuntijoiden luentoja, joissa käsiteltiin Art-mediation -metodia, taidehistoriaa, yhteisöllisiä taidekäytäntöjä, kaksikielisyyttä ja osallisuutta.

Yhteistyö museofreelancereiden eli alumnien kanssa jatkuu eri kulttuurilaitosten kanssa toteutettavien hankkeiden puitteissa, mm. osana Museoviraston koordinoimaa laajaa EU-hanketta CultureLabs: Recipes for Social Innovation.

Ohjelmassa tullaan tukemaan jatkossakin kulttuurialan ammattilaisten kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista paikallisella ja kansainvälisellä tasolla (Mediation as a Means of Inclusion, Museot matkalla, Sense of Belonging -hankkeet, Agents of Change: Mediating Minorities).