Cultura-säätiö logo
Hankkeemme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
Agents of Change: Mediating Minorities

Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) on kaksivuotinen Cultura-säätiön vetämä hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Tensta Konsthallin (Ruotsi), Latvian nykytaidekeskuksen sekä DOTS Säätiön (Latvia) ja Tallinnan kaupunginmuseon (Viro) kanssa. Hanketta tuetaan Luova Eurooppa-ohjelmalla.

MeM-hankkeen tavoitteena on tarkastella art mediation -lähestymistavan mahdollisuuksia inklusiivisemman, moninaisemman ja yhtenäisemmän yhteiskunnan rakentamisessa. Hanke pyrkii monipuolisesti käsittelemään nykyisiä osallisuutta edistäviä toimintamalleja EU:ssa, ja vaikuttamaan kaksisuuntaisen kotoutumisen ja moninaisuuden edistämisen strategioihin. Erityisesti tavoitteena on muutos siihen, ettei vähemmistöjä nähtäisi “kohteina” vaan pikemminkin toimijoina. MeM kutsuu laajaan dialogiin kieli- ja eri vähemmistöryhmät sekä kulttuurilaitokset, järjestöt ja päätöksentekijät.

Hanke koostuu kolmesta osiosta.

Avoimella haulla eri vähemmistöistä valituille kulttuurienvälisille mediaattoreille keväällä 2021 järjestetään art-mediation -koulutusohjelma jokaisessa partnerimaassa. Ohjelmassa tutustutaan mediation -toimintamalleihin ja työkaluihin. Tämän jälkeen mediaattoreiden ja mukaan kutsuttujen taitelijoiden välisessä luovassa yhteistyössä tuodaan esiin yhteisöjen kokemia haasteita, ja esitetään niitä kaikille avoimen mediaatiosarjan muodossa syksyllä 2021. Vuonna 2022 hankkeen loppuvaiheessa arvioidaan ja viestitään sekä art mediation -lähestymistavan mahdollisuuksia osallisuuden ja inklusiivisuuden edistämisessä, että sen soveltuvuutta eri yhteisöjen kanssa työskentelyyn kulttuurialan instituutioissa ja järjestöissä Euroopassa.

Hanke päättyi syksyllä 2022. Lue lisää.