Venäjänkieliset haluavat mukaan suomenkieliseen toimintaan – kynnystä madaltaisi venäjänkielinen kutsu

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö ja Cultura-säätiö järjestivät perjantaina 10.5.2019 Sellon kirjastossa keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin ratkaisuja siihen, miten Espoon venäjänkieliset saadaan mukaan luomaan yhteistä kaupunkikulttuuria. Tilaisuudessa oli läsnä Espoon kaupungin päättäjiä, järjestöjen edustajia sekä Espoossa asuvia venäjänkielisiä. Espooseen muuttaa vuosittain noin 4500 vieraskielistä asukasta. Venäjänkieliset ovat Espoon suurin maahanmuuttajataustainen ryhmä.

Cultura-säätiö selvitti Espoon kaupungille venäjänkielisten kulttuuripalveluiden käyttöä. Selvityksen mukaan yli puolet venäjänkielisistä kaipaa matalan kynnyksen tilaisuuksia, jossa voisi tavata suomenkielisiä ja parantaa kielitaitoa yhteisen tekemisen kautta. Mukaan tuloa helpottaisi venäjänkielinen kutsu tilaisuuteen. Kaikkea ei tarvitse kääntää venäjäksi, sillä kyselyyn vastanneista 80 % arvioi suomen kielen taitonsa keskitasoiseksi tai paremmaksi. Yleisöstä esitettiin myös toive kaksikielisistä kulttuurikavereista, jotka saattaisivat huonommin kieltä osaavat suomenkielisten kulttuuripalvelujen pariin.

”Keskustelu oli vilkasta ja pysyi hyvin asiassa. Saimme yleisöltä paljon hyviä ja konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä”, sanoi Cultura-säätiön asiamies Pekko Kohonen. ”Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!”

Selvitys Espoon venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjinä julkaistaan kesäkuun lopussa

Kevään 2019 aikana Cultura-säätiössä tehty selvitys koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen kartoittaa kulttuuripalveluiden käyttöä ja toinen Espoon venäjänkielistä järjestökenttää. Selvitys koostuu verkkokyselystä, johon vastasi 250 Espoossa asuvaa venäjänkielistä, syvähaastatteluista sekä suomen- ja venäjänkielisten järjestöaktiivien haastatteluista. Keskustelutilaisuudessa heränneet ajatukset ja ratkaisuehdotukset otetaan huomioon lopullisessa selvityksessä.

Espoon kaupunki kaipaa tietoa muidenkin kielivähemmistöjen kulttuuripalveluiden käytöstä. ”Vaikka tämä selvitys on tehty venäjänkielisten osalta, on jatkossa tavoitteena saada laajemminkin tietoa siitä, miten hyvin espoolaiset kulttuuripalvelut palvelevat kaupungin vieraskielisiä asukkaita”, toteaa Tiina Kasvi.

Espoon kaupunki on yksi Cultura-säätiön perustajista.

Lisätietoja

Hankejohtaja Anna Sidorova, puh. 050 563 2902, anna.sidorova@culturas.fi

Hankekoordinaattori Laura Koskimies, puh. 050 369 8876, laura.koskimies@culturas.fi

Lue lisää CulturaCities_Espoo -hankkeesta

Länsiväylä-lehden artikkeli keskustelutilaisuudesta