Apurahatarina: Venäjän kielen oppimisympäristö ammattikouluille

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sai vuonna 2015 juhlarahaston rahoituksen ammattiin opiskelevien selviytymisvenäjän oppimateriaalialustan kehittämiseen. Hankkeen tuotos esiteltiin 13.12. Espoossa pidetyssä seminaarissa.

Seminaarissa käsiteltiin venäjän kielen ja Venäjän merkitystä ammattiopiston opetussuunnitelmassa. Kouluttajakokemuksia venäjän kielen verkkomateriaalin käytöstä esittelivät muun muassa Akkuna-verkoston venäjän opettajat sekä johtaja, opettaja Mariia Nosova Pietarin sivistyskomiteasta.

Markkinointipäällikkö Arsen Kaader DeLores Oy:stä ja ja Cultura-säätiön johtaja Anna-Maria Liukko kertoivat venäjän kielen ja kulttuurituntemuksen merkityksestä suomalaisessa työelämässä.

Hanketta koordinoinut Omnian kansainvälisten asioiden koordinaattori Sirje Hassinen kertoo: ”Työelämässä tarvitaan yhä enemmän ja enemmän kielitaitoa ja pärjäämistä eri kulttuurien edustajien kanssa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla ei ole ollut aikaisemmin ammattiosaamista tukevaa venäjän kielen ja kulttuurin opetusmateriaalia. Juhlarahaston apurahalla tuotettu materiaalialusta tarjoaa kaikille ilmaista uutta innostavaa venäjän harjoittelumateriaalia ja aitoja keskustelutilanteita, sitä kaikkea verkossa”