Töissä Suomessa Vantaan osahanke selvitti venäjänkielisten maahanmuuttajien työllistymishaasteita

Venäjänkieliset ovat Vantaan toisiksi suurin maahanmuuttajaryhmä. Heitä on noin 8000, mikä tarkoittaa 3,4 % kaupunkilaisista. Suuri osa venäjänkielisistä on korkeasti koulutettuja. Töissä Suomessa Vantaan osahanke keskittyi korkeakoulutettuihin venäjänkielisiin maahanmuuttajiin. Hankkeen vetäjinä toimivat Vantaan venäläisen klubin johtaja Svetlana Chistyakova ja projektisuunnittelija Alice Räsänen.

Moni korkeasti koulutettu maahanmuuttaja pohtii, onko mahdollista työllistyä jo olemassa olevalla koulutuksella, opiskellako uusi ammatti, ja millaisia tukirakenteita Suomi tarjoaa työtä etsivälle.  Vastausten etsiminen vaatii kielitaitoa ja tietoa suomalaisista rakenteista.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Töissä Suomessa -hanke perusti Vantaan venäläisen klubin tiloihin venäjänkielisille työnhakijoille suunnatun yhden luukun konsultaatiopalvelun. Työllisyysasioista vastaavat virkamiehet kohtasivat tukea tarvitsevia työnhakijoita venäjänkielisille tutussa paikassa. Hankkeen työntekijät auttoivat kieliongelmissa ja selittivät tarvittaessa asioita venäjäksi. Lisäksi järjestettiin asiantuntijaseminaareja työnhausta ja opiskelusta Suomessa. Kyselyn perusteella hankkeen asiakkaista 80 % sai työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan, tai pääsi työhaastatteluun.

Cultura-säätiö edistää venäjänkielisten osallisuutta ja vuorovaikutusta muiden väestöryhmien kanssa suomalaisessa yhteiskunnassa. Säätiö oli Töissä Suomessa-hankkeen kumppani. ”Asioinnin tuki omalla äidinkielellä on tärkeää varsinkin alkuvaiheessa. Osallistuminen suomalaiseen yhteiskuntaan tulee helpommaksi ja luottamus viranomaisiin kasvaa, kun ymmärtää, miten yhteiskunta toimii. Silloin on myös helpompi hoitaa omia asioita, vaikka kielitaito ei vielä olisi täydellinen”, kertoo Cultura-säätiön johtaja Pekko Kohonen.

”Cultura-säätiön kanssa järjestetyissä seminaareissa pääsimme keskustelemaan kotoutumisesta myös suomalaisten päättäjien kanssa”, kertovat hanketta vetäneet Svetlana ja Alice. ”Saimme mahdollisuuden haastaa heidän näkemyksiään kotoutumisesta, kertoa kotoutumisen esteistä ja esittää vaikeitakin kysymyksiä. He eivät enää voi enää ohittaa meitä tai sanoa, etteivät ole kuulleet haasteista, joihin törmäämme käytännön kotouttamistyössä.”

Töissä Suomessa -hanketta jatkaa Tsempataan yhdessä -hanke, jossa opittua ja kokeiltua hyödynnetään arjessa. Molemmissa hankkeissa huomioidaan, että maahanmuuttajia tulee koko ajan lisää ja entistenkin asiakkaiden elämäntilanne saattaa muuttua.

Pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 alkanut Töissä Suomessa -hanke keskittyi metropolialueen työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyn edistämiseen. Hankkeen tavoite oli rakentaa uudenlaista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmallia. Helsingin kaupungin johtamaan hankkeeseen osallistuivat Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Moniheli ry ja TE-hallinto. Elokuun 2018 lopussa päättyvä hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton rahoittama.

Lisätietoja

Katso venäjänkielisten työnhakijoiden tarinoita täältä https://www.youtube.com/watch?v=6LVbxmXXiyA&feature=youtu.be

Suomessa asuvien venäjänkielisten asiantuntijoiden LinkedIn-ryhmä https://www.linkedin.com/groups/12056337/profile

Tsempataan yhdessä -hankkeen verkkosivut https://tsempataanyhdessa.wordpress.com/