Venäjänkielisten ajatuksia asukastoiminnasta Pikku Huopalahdessa

Pikkis juhlii ry, Helsingin yliopiston Sosiaalitieteen laitos, Cultura-säätiö ja Helsingin kaupungin yhdyskuntatyö selvittivät syksyllä 2017 Pikku Huopalahden venäjänkielisten asukkaiden ajatuksia yhteisöllisyydestä sekä toiveita asukastoiminnalle. Tutkimuksen mukaan alueella on kaipuuta yhteisöllisyyteen ja vaikuttaminen alueella kiinnostaa omien resurssien rajoissa.

Lapsiperheet kokevat yhteisön tärkeäksi erityisesti lasten kannalta. Vanhempien välisten hyvien suhteiden koettiin tukevan myös lasten ystävyyssuhteita.

Toimintaan osallistumista hankaloittaa kiireinen arki. Osa haastatelluista tunsi, että omassa elämässä on yhteisöllisyyttä riittävästi ilman asukastoimintaakin.

Asukastoiminnassa yhteisöllisyys on vapaaehtoista ja kevyttä. Osallistuminen on usein pistemäistä, ei jatkuvaa. Siksi kaivataan erilaisia, monipuolisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan vaikka vain kertaluontoisesti.

Haastattelun avulla tehtyyn tutkimukseen osallistui neljä vastaajaa, joista kaksi asui Pikku Huopalahdessa tai lähialueella. Selvitys oli osa Sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön käytäntötutkimuksen kurssia, ja sen tekivät Liisa Fuchs ja Saana Raittila.