Sense of Belonging -verkostoitumishanke

Mitä tehdään?

Sense of Belonging -verkoston tavoite on tarkastella kulttuurilaitosten kotoutumista tukevaa roolia Virossa, Latviassa ja Suomessa venäjänkielisiin yhteisöihin keskittyen. Tavoite on vaihtaa kokemuksia sekä tutustua kumppanien toimintaan ja venäjänkielisille suunnattuihin ohjelmiin. Samalla perehdytään venäjänkielisten vähemmistöjen nykytilanteeseen Baltian maissa ja Suomessa sekä kartoitetaan, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kumppanit ovat kohdanneet rakentaessaan dialogia venäjänkielisten ja muun yhteiskunnan välille.

Hankkeeseen osallistuvat:

  • Cultura-säätiö (Helsinki, Suomi)
  • Tallinnan kaupunginmuseo (Tallinna, Viro)
  • Foundation for an Open Society DOTS (Riika, Latvia)
  • Latvian Center for Contemporary Art (Riika, Latvia)

Hanketta tukee Nordic Culture Point

Miksi tehdään?

Venäjänkieliset ovat merkittävä vähemmistö sekä Suomessa että Baltiassa. Latviassa venäjänkielisiä on 25,4 % ja Virossa 24 % väestöstä. Suomessa venäjänkieliset ovat suurin vieraskielinen vähemmistö, noin 1,5 %. Vaikka venäjänkielisiä on paljon, monet heistä eivät koe eurooppalaista kulttuuriympäristöä ja arvoja omikseen. Yhteiskuntaan kuulumista estävät erilaiset historialliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset syyt. Vaikka kotoutumista tuetaan kaikissa kolmessa maassa, eivät menetelmät aina ota huomioon taustoiltaan moninaisia vähemmistöjä. On tehtävä vielä paljon työtä sen eteen, että yhteiskunta pystyisi ottamaan kielivähemmistöt tasavertaisina mukaan, ja etteivät yhteisöt vetäytyisi omiin piireihinsä. Näemme, että kulttuurilaitoksilla on mahdollisuus yhdistää erilaisia väestöryhmiä ja tukea vuoropuhelua luomalla matalan kynnyksen osallistavaa toimintaa.

Miten tehdään?

Hankkeessa järjestetään kolme verkostoitumisseminaaria Riiassa, Tallinnassa ja Helsingissä touko-elokuussa 2019.

Seminaareissa keskustellaan jo kokeilluista, osallisuutta tukevista menetelmistä. Kutsumme keskusteluun mukaan asiantuntijoita ja aiheesta kiinnostuneita jakamaan kokemuksistaan parhaista käytännöistä. Tarkastelemme myös sitä, miten kotoutumisen ja osallisuuden käsitteet ymmärretään kussakin maassa. Haluamme kannustaa mielipiteenvaihtoon ja pohjustaa siten julkista keskustelua kielivähemmistöjen osallisuudesta. Seminaareissa korostetaan kulttuurin ja taiteen roolia kotoutumisen tukena.

Sense of Belonging -verkostohanke aloittaa Cultura-säätiön uuden, Euroopan laajuisen työn. Haluamme vaihtaa kokemuksia kielivähemmistöjen osallisuudesta Pohjoismaissa, Baltiassa ja muissa Euroopan maissa. Seuraava askel on suurempi EU-rahoitteinen hanke loppuvuodesta 2019.

Tekijät

Irina Spazheva

projektikoordinaattori, Sense of Belonging

irina.spazheva@culturas.fi

Anna Sidorova

Ohjelmajohtaja / Kulttuuri ja dialogi

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi