Selvitys ”Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt”

Joka vuosi Suomeen muuttaa noin kolme tuhatta venäjänkielistä. He ovat maamme suurin, nopeasti kasvava vieraskielinen vähemmistö. Osa Suomen venäjänkielisistä on kotoutunut hyvin, mutta osa heistä elää suomalaisen yhteiskunnan reunamilla, ilmenee Cultura-säätiön teettämästä selvityksestä.

Selvityksen ovat tehneet tutkijat Sirkku Varjonen ja Aleksander Zamiatin yhdessä kyselykoordinaattori Marina Rinasin kanssa. Työtä on johtanut Cultura-säätiön ohjelmajohtaja Eilina Gusatinsky. Selvitys sisältää myös venäjänkielistä järjestökenttää koskevan kartoituksen.

”Torjutuksi tuleminen ja syrjintä ovat selviä esteitä yhteisen suomalaisen identiteetin muodostumiselle. Myönteiset kokemukset kontakteista puolestaan edistävät myönteisiä asenteita venäjänkielisten ja muiden ryhmien välillä. Niin yksilön hyvinvoinnin kuin toimivan monikulttuurisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että maahan muuttaneilla ihmisillä on mahdollisuus samanaikaisesti säilyttää oma identiteettinsä ja kulttuurinsa ja kokea olevansa kiinteä osa laajempaa yhteiskuntaa”, sanoo Cultura-säätiön asiamies Pekko Kohonen.

 

Tekijät

Eilina Gusatinsky

Ohjelmajohtaja / Yhteiskunta ja nuoret

+358 40 570 5755 eilina.gusatinsky@culturas.fi