Selvitys Vantaan kaupungille

Cultura-säätiö toteuttaa syksyn 2019 aikana Vantaan kaupungin kuntalaispalveluille selvitysprojektin, jonka aiheena on venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kuntalaisina.

Selvitystyön tarpeen taustalla on Vantaan kaupungin Osallistuva Vantaa -malli, joka pyrkii tukemaan kuntalaisten aktiivista osallistumista sekä virallisia vaikuttamiskanavia, että omaehtoisen kansalaistoiminnan väyliä hyödyntäen. Osallistuva Vantaa -malli on kehittyvä ja uusiutuva toimintapa, ja se on osa Vantaan kaupungin strategiaa 2017-2021.

Vantaan asukkaista 18,9 % on vieraskielisiä. Hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä kaupungin kehityksen varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki asukkaat osallistuvat kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Osallistumisen ja vaikuttamisen kokemukset lisäävät osallisuuden, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistavat asuinalueeseen sekä yhteiskuntaan kiinnittymisen.

Cultura-säätiön tekemän selvitystyön tavoitteena on tuottaa tietoa ja syventää ymmärrystä venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisen esteistä ja kimmokkeista sekä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla kaupunki voisi tukea ja vahvistaa kyseisten ryhmien osallistumista tulevaisuudessa.

Selvityksen toteutus

Aineistonkeruu toteutetaan kolmella osallistavalla tavalla: verkkokyselyllä, haastatteluilla ja työpajoilla. Kaikissa vaiheissa kuullaan laajasti kohderyhmien edustajia, ja selvityksen työryhmän jäsenissä on myös molempien kohderyhmien edustajia.

Aineistonkeruun jälkeen marraskuussa Vantaalla järjestetään avoin keskustelutilaisuus, jonne kaikki kaupunkilaiset ovat tervetulleita. Tarkoituksena on kehittää ja ideoida yhdessä toimenpide-ehdotuksia, joiden myötä Vantaasta tulisi entistäkin parempi paikka asua. Lisää tietoa keskustelutilaisuudesta tulossa myöhemmin syksyllä.

Selvitys valmistuu joulukuussa 2019.

Tekijät

Laura Koskimies

Projektikoordinaattori

050 369 8876 laura.koskimies@culturas.fi

Anna Sidorova

Ohjelmajohtaja / Kulttuuri ja dialogi

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi