Osaava – osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta venäjänkielisille

Kesto: 21 kk
Toteutus: vv. 2014–2015 (tammikuu 2014 – elokuu 2015)
Toteutuspaikkakunnat: Lappeenranta, Tampere ja Vantaa

Cultura-säätiön Osaava-hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, joka tukee venäjänkielisten maahanmuuttajien osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se liittyi Valtion kotoutumisohjelmaan vuosille 2012–2015.

Yhdistystoimintakurssit

Yhdistystoiminta on olennainen osa suomalaisten elämää. Se perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen kiinnostukseen ja harrastukseen. Yhdistykset ja järjestöt voivat toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa asiantuntijoina, palveluntarjoajina ja ns. kriittisenä äänenä.

Yhdistystoimintakurssit on tarkoitettu Suomessa asuville venäjänkielisille, jotka ovat kiinnostuneita kerhojen, urheiluseurojen, harrastuspiirien ja muiden kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen toiminnasta. Kurssit sopivat myös niille, jotka ovat jo mukana yhdistystoiminnassa ja haluavat parantaa osaamistaan, laajentaa kokemustaan ja saada uusia kontakteja. Koulutus on venäjänkielistä, ja aineistot ovat sekä suomeksi että venäjäksi. Koulutus järjestetään yhdessä opintokeskus Vision kanssa.

Mentorointivalmennus

Mentorointivalmennuksen tavoitteena on kehittää valmennukseen osallistuvien valmiuksia siirtää osaamista ja tietoa aloitteleville yhdistyksille. Se tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua venäjänkielisten suomalaisten kanssa ja oppia lisää venäläisestä kulttuurista. Valmennus on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisesta mentorointityöstä kiinnostuneille järjestöille. Valmennusta annetaan suomeksi ja se toteutetaan yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.

Työpajat

Yhteiset työpajat järjestetään viranomaisten, kulttuurialan organisaatioiden ja järjestöjen kanssa Tampereella, Vantaalla ja Helsingissä. Työpajat sisältävät alustuksia ja yhteistä työskentelyä: aiheina mm. kulttuurienvälinen viestintä palvelutehtävissä, venäläisen kulttuurin näkökulmia asiakassuhteissa, kokemuksia paikallisesta maahanmuuttajatyöstä ja venäjänkielisten kaupunkilaisten näkemyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisesta. Työpajojen toteutusta suunnitellaan yhdessä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Euroopan unionin jäsenmaiden venäjänkieliset yhteisöt: yhdistykset, toimintatavat ja venäjänkielen säilyttäminen -selvitystyö 2015

Eurooppaan on Neuvostoliiton hajoamista 1990-luvulla seuranneen muuttoliikkeen jälkeen muodostunut laaja venäjänkielinen, monikansallinen yhteisö, joka koostuu monista etnisistä ryhmistä. Arviolta noin kuusi miljoonaa venäjää äidinkielenään puhuvaa asuu Euroopan unionin alueella ja heidän määränsä kasvaa edelleen. Yhteisöitä on Suomessa tutkittu toistaiseksi melko vähän. Selvitystyö toteutettiin yhdessä Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen kanssa. FT Merja Pikkaraisen laatima selvitys julkaistiin 31.3.2015 Helsingissä järjestetyssää hankkeen päätösseminaarissa 31.3.2015.

Selvityksen tavoitteena on antaa tietoa

• venäjänkielisistä yhteisöistä Euroopan unionin jäsenmaissa (tilastot)
• yhteisöiden historiallisesta taustasta
• venäjänkielisten kulttuuri- ja taidejärjestöistä, mm. niiden toimintatavoista ja taloudellisista mahdollisuuksista
• oman kielen säilyttämisen ja opiskelun mahdollisuuksista
• venäjänkielisestä mediasta Venäjän ulkopuolella
• venäjänkielisten asemasta integraatiopolitiikassa.

Selvitys on luettavissa Cultura-säätiön verkkosivulla.