Monikieliset suomalaisnuoret

Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeessa edistetään käytäntöä, tutkimusta ja vaikuttajaviestintää yhdistämällä toisen polven maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Nuoret ovat itse muutoksen agentteja: he haastavat päättäjiä, etsivät ratkaisuja ja viestivät sekä yhteiskunnalle että omille taustayhteisöilleen heitä koskettavista teemoista.

Suomessa asuu melkein 120 000 lasta ja nuorta, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Näillä nuorilla on mitä erilaisimmat taustat: osa on syntynyt Suomessa, osa muuttanut tänne lähivuosina perheineen. Venäjänkielisiä lapsia ja nuoria asuu Suomessa melkein 21 000, ja se on suurin kielivähemmistö niin yleisesti kuin myös lasten ja nuorten kohdalla.

Yhteiskuntamme on vielä kokematon kohtaamaan monikielisiä ja monikulttuurisia nuoria. Näiden nuorten kokemat haasteet ovat usein kaksisuuntaisia: yhtäältä nuorten taustayhteisö ja perhe saattavat vetää nuoria kauemmas yhteiskunnasta, ja toisaalta yhteiskunta työntää nuoria poispäin itsestään. Tästä problematiikasta ei ole tarpeeksi keskustelua ja ymmärrystä, eikä siten myöskään toimintamalleja tilanteen muuttamiseksi.

Me haluamme tehdä pitkällä tähtäimellä Suomesta edelläkävijän – syvällisen integraation mallimaan.

Uraauurtavassa Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeessa etsitään yhdessä monikielisten nuorten, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa niitä ajatusmalleja ja toimintatapoja, jotka vaikuttavat nuorten osallisuuteen. Prosessissa yhdistyy asiantuntevuus, vaikuttavuus, näkyvyys ja rohkeus. Mukana on Suomen eturivin tutkijoita, monipuolisia vaikutuskanavia, julkista keskustelua sekä uusia näkökulmia. Lopputuotteena määrittelemme toimintasuosituksia osallisuuden parantamiseksi.

Vuonna 2019 hankkeen toteutukseen kuuluu kolme vaikuttajaviestinnällistä huipentumaa: nuorten vetämä käänteinen eduskuntavaalipaneeli, nuorten monikielinen toimitus SuomiAreenalla sekä vaikuttaja- ja sidosryhmäkonferenssi. Tukena prosessissa on nuorten kanssa toteutettava toimintamalli, jossa he oppivat reflektoimaan, vaikuttamaan ja tuottamaan mediasisältöä sekä pyörittämään omaa monikielistä yhteiskunnallista nuorten toimitusta. Monikielisten nuorten ja heidän mediamateriaalinsa kautta tavoitetaan myös eri kieliset taustayhteisöt mukaan keskusteluun.

Hanke on jatkoa vuodelta 2018, jolloin monikielisten suomalaisnuorten toimitus pystytettiin SuomiAreenalle ensimmäistä kertaa. Lue lisää täältä.

Linkkejä

Lue Lisää

10/09/2018 / Pekko Kohonen

#dialogi

#kulttuuri

#venäjänkieliset

#yhteiskunta

Lue lisää

Suomen kieli ei takaa kotoutumista

Alkuperäinen kolumni on julkaistu ...

07/09/2018 / Hanni Hyvärinen

#dialogi

#monikulttuurisuus

#yhteiskunta

#yhteistyö

Lue lisää

Monikieliset suomalaisnuoret ylittivät itsensä SuomiAreenalla

Cultura-säätiö ja Mediakasvatuskeskus Metka järjestivät nuorten medialeirin Suomen vaikutusvaltaisimmalla viikolla Porissa heinäkuussa. Leirille osall...

20/08/2018 / Eilina Gusatinsky

#kotoutuminen

#selvitys

#venäjänkieliset

Lue lisää

Suomen venäjänkielinen väestö kasvaa nopeasti

Joka vuosi Suomeen muuttaa noin kolme tuhatta venäjänkielistä. He ovat maamme suurin, nopeasti kasvava vieraskielinen vähemmistö. Osa Suomen venäjänki...

20/08/2018 / Eilina Gusatinsky

Lue lisää

Finland’s Russian speaking Population Grows Fast

Each year about 3000 Russian speakers choose to live in Finland. They are the biggest and fastest growing language minority in the country. Part of th...