CulturaTalk

CulturaTalk on sarja keskusteluja ja kohtaamisia, jotka edistävät Suomen venäjänkielisten, kantasuomalaisten ja muiden maahanmuuttajaryhmien verkostoitumista eri paikkakunnilla, kiihdyttävät monikielistä yhteistoimintaa, ehkäisevät vihapuhetta ja rasismia, lisäävät osallistumista ja vuorovaikutusta sekä vahvistavat tietopohjaa ja kykyä ymmärtää toisiamme. Avointa keskustelua tarvitaan ja kaivataan.

Monikielisen yhteistyön haasteeksi koetaan usein epäoikeudenmukaisuus, ulkopuolisuuden kokemus ja luottamuksen puute. Sen takia on erittäin tärkeää puhua asenteista ja tunteista, mutta myös etsiä yhdessä ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Haluamme tulevina vuosina laajentaa toimintaa eri paikkakunnille ja järjestää avoimia CulturaTalk-tilaisuuksia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Yleisökeskustelut järjestetään yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden kanssa julkisissa tiloissa, esimerkiksi kirjastoissa.