CulturaLab_museot

Mitä tehdään?

CulturaLab_museot -hanke tukee vuoropuhelua museoiden ja Suomen venäjänkielisen yhteisön välillä. Se kannustaa museoita etsimään keinoja, joilla osallistetaan venäjänkielisiä yhteisöjä ja edistetään kaksisuuntaista kotoutumista.

Hankkeen aikana pääkaupunkiseudun museoihin koulutettiin kaksikielisiä freelancereita ja mediaattoreita. Nämä kehittivät yhdessä museoiden kanssa osallistavia, hauskoja ja informatiivisia museoreittejä kaksikielisille perheille sekä medioituja opastuksia venäjänkielisille.

Miksi tehdään?

Museot eivät ole nähneet venäjänkielisiä erillisenä kävijäryhmänä, vaikka venäjänkielisiä on paljon ja he ovat aktiivisia käymään museoissa. Freelance- ja mediaattorikoulutusohjelmat taas lähtivät tarpeesta löytää ammattitaitoisia, kaksikielisiä museoalaa ja yleisötyötä ymmärtäviä tekijöitä suunnittelemaan yhteistyötä museoiden kanssa.

Ohjelman tavoitteet edistävät kaksisuuntaista integraatiota ja tukevat yhdenvertaista vuorovaikutusta. Ohjelma:

 • tukee Suomen venäjänkielisten kotoutumista tuomalla suomalaisia museoita ja suomalaisuutta lähemmäksi
 • tekee Suomessa asuvia venäjänkielisiä näkyväksi osallistamalla heitä yleisötyön kehittämiseen,
 • tuo museoihin lisää uusia kävijöitä kehittämällä yhteistyötä eri kielisten yhteisöjen kanssa.

Kenelle tehdään?

Hankkeen tuloksista on hyötyä museoille, museoalan asiantuntijoille, muille kulttuuripalveluja tuottaville organisaatioille sekä maahanmuuttajayhteisöille. Koulutusta saaneet museofreelancerit ja -mediaattorit verkottuvat ja saavat kulttuurialan kontakteja.

Miten tehdään?

Museofreelancereiden koulutusohjelma toteutettiin huhti-toukokuussa 2018 ja museomediaattoreiden koulutusohjelma huhti-toukokuussa 2019. Molempiin valittiin toistakymmentä hakijaa avoimen haun kautta. Valintakriteerinä oli venäjän kielen lisäksi toisen tai useamman kielen osaaminen. Opettajina toimivat asiantuntijat Helsingistä ja Pietarista, ja opetus oli englanniksi ja venäjäksi. Museoiden työntekijöille koulutus tarjosi mahdollisuuden tutustua Suomen venäjänkielisiin ja kehittää omaa yleisötyön osaamistaan.

Museofreelancerkoulutuksen tavoite oli kouluttaa kaksikielisiä asiantuntijoita, joiden osaamista museot voivat hyödyntää jatkossa. Freelancerit voivat opastaa, moderoida keskusteluja, ohjata työpajoja sekä suunnitella ja toteuttaa erilaisia ohjelmia.

Museomediaattorikoulutuksessa tutustuttiin erilaisiin art mediation -metodeihin. Art mediation on entistä vuorovaikutteisempi tapa tehdä yleisötyötä. Toimintaa ohjaa mediaattori, jonka tehtävä on antaa kävijälle kokemus laadukkaasta vuoropuhelusta teoksen, museon ja toisten kävijöiden kanssa.

Monikielisille perheille suunnattu museo-ohjelma järjestettiin osana syksyn CulturaFest-tapahtumaa vuosina 2017 ja 2018. Yhdessä museoon -ohjelma kutsui venäjänkielisiä perheitä suomalaisiin museoihin sekä innosti vanhempia puhumaan juuristaan ja kulttuurienvälisestä identiteetistä lasten kanssa. Lapsiperheille suunnatut materiaalit olivat venäjän- ja suomenkielisiä. Koulutusohjelman freelancerit laativat osallistavia museoreittejä yhdessä museoiden kanssa.

Vuosina 2017-2019 ohjelman yhteistyökumppanit olivat:

 • Kansallismuseo
 • Helsingin kaupunginmuseo
 • Valokuvataiteen museo
 • Helsingin yliopisto
 • Ikääntyneisten venäjänkielisten kohtaamispaikka Tsaikka-klubi
 • Lasten päivät Pietarissa -festivaali
 • Museoliitto
 • Designmuseo
 • Vantaan kaupunginmuseo
 • Amos Rex

Venäjänkielisille perheille suunnatut museoreitit

Vaikeustasot:

0 – Aikuinen ja 1–3 -vuotias lapsi
1 – Aikuinen ja 4–6 -vuotias lapsi (ei osaa lukea)
2 – Aikuinen ja 7 – 11 -vuotias lapsi (lukee tai opettelee lukemaan)
3 – 12–15 -vuotias itse tai kaverin / aikuisen kanssa

Культурные медиаторы — профессия 21 века. Culturalab_museot -hankkeen mediaattoriohjelmasta Viron yleisradiossa 12.6.2019

Tavoitteet tuleville vuosille

Vuosien 2017–2019 museoyhteistyön aikana heränneistä ajatuksista syntyi verkostoitumishanke Sense of Belonging. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tallinnan kaupunginmuseo, Riga Center for Contemporary Art ja latvialainen The Foundation for an Open Society DOTS. Tavoitteena rakentaa EU:n laajuinen hanke, jossa kartoitetaan kaksikielisten mediaattorien roolia kotoutumisen tukemisessa. Museomediaattoreiden kokemusta voisi myös laajentaa muhin kulttuurilaitoksiin ja laajemmin yhteiskuntaan.

Freelancer- ja mediaattorikoulutuksen käyneiden kanssa on tarkoitus järjestää alumnitapaamisia.

CulturaLab

CulturaLab on Cultura-säätiön innovatiivinen laboratorio, jossa kehitetään ja kokeillaan tapoja lisätä venäjänkielisen väestön osallisuutta ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua.

CulturaLab rakentaa uudenlaista yhteistyötä venäjänkielisen väestön ja suomalaisten kulttuuri- ja muiden yhteiskunnallisesti merkittävien laitosten välille. Tavoite on saada venäjänkieliset mukaan toimintaan sekä toteuttajina että kävijöinä, ja näin auttaa heitä pääsemään mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Taustalla on ajatus integraatiosta kaksisuuntaisena prosessina. Kannustamme suomalaisia kulttuurilaitoksia näkemään venäjänkielisen väestön mahdollisuudet niin kävijäryhmänä kuin aktiivisina kansalaisina ja kulttuuritoimijoina. Rohkaisemme venäjänkielisiä huomaamaan osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttamaan kulttuurilaitosten toimintaan.

Tavoitteena on kehittää pysyviä ja monistettavissa olevia toimintamalleja olemassa olevia kokonaisuuksia hyödyntäen. Näin vahvistamme kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tekijät

Anna Sidorova

Ohjelmajohtaja / Kulttuuri ja dialogi

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi

Daria Agapova

Koordinaattori / Museo-ohjelma

+358 50 505 86 38 daria.agapova@culturas.fi

Lue lisää

20/06/2019 / Daria Agapova

#CulturaLab

#museo

#osallisuus

Lue lisää

#Blogi: Mitä on art mediation?

Art mediation on nopeasti kehittyvä, vuorovaikutteinen tapa tehdä yleisötyötä esimerkiksi museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa.  Muodollisesti se ...