#venäjänkieliset

#yhteiskunta

#yhteistyö

Sense of Belonging -verkostoitumishanke

Sense of Belonging -verkosto tarkastelee kulttuurilaitosten kotoutumista tukevaa roolia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lue lisää

08/01/2018 / Koko Suomi

#CulturaTalk

#dialogi

#kotoutuminen

#monikulttuurisuus

#yhteiskunta

CulturaTalk

CulturaTalk on sarja keskusteluja ja kohtaamisia, jotka edistävät Suomen venäjänkielisten, kantasuomalaisten ja muiden maahanmuuttajaryhmien verkostoitumista eri paikka...

#kulttuuri

#monikulttuurisuus

#venäjänkieliset

#yhteistyö

CulturaCities_Espoo

Cultura-säätiö selvittää Espoolle kaupungin venäjänkielisen väestön kulttuuriosallisuutta ja etsii keinoja sen kehittämiseksi.

#CulturaFest

#dialogi

#monikulttuurisuus

#yhteiskunta

CulturaFest

CulturaFest on poikkitaiteellinen, monikulttuurinen tapahtuma kaikille, joita kiinnostaa yhdessä tekeminen.

#monikulttuurisuus

#nuoret

#osallisuus

#yhteiskunta

Monikieliset suomalaisnuoret

Miksi niin suuri osa Suomessa syntyneistä monikielisistä suomalaisnuorista ei tunne itseään suomalaiseksi? Millaisia ratkaisuja tulisi kehittää, jotta monikielisten suomalaisnuorten yhdenvertaisuus to...

#CulturaLab

#dialogi

#monikulttuurisuus

#venäjänkieliset

#yhteistyö

CulturaLab_museot

Mitä tehdään? CulturaLab_museot -hanke tukee vuoropuhelua museoiden ja Suomen venäjänkielisen yhteisön välillä. Se kannustaa museoita etsimään keinoja, joil...

Muut hankkeet

08/01/2018 / Pääkaupunkiseutu, Pori

#kaksikielisyys

#kotoutuminen

#nuoret

#osallisuus

#venäjänkieliset

#yhteiskunta

#yhteistyö

Medialeiri SuomiAreenalla

Säätiö järjestää Porissa SuomiAreenan aikana 16.–20.7.2018 medialeirin. Nuorten monikielinen toimitus avaa maahanmuuttajille mahdollisuuden tulla osak...

01/07/2013 / Koko Suomi

#kotoutuminen

#monikulttuurisuus

#osallisuus

#venäjänkieliset

#yhteiskunta

#yhteistyö

Osaava – osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta venäjänkielisille

Kesto: 21 kk Toteutus: vv. 2014–2015 (tammikuu 2014 – elokuu 2015) Toteutuspaikkakunnat: Lappeenr...

12/09/2017 / Helsinki

#asukastoiminta

#kotoutuminen

#monikulttuurisuus

#venäjänkieliset

#yhteistyö

Venäjänkielisten ajatuksia asukastoiminnasta Pikku Huopalahdessa

Pikkis juhlii ry, Helsingin yliopiston Sosiaalitieteen laitos, Cultura-säätiö ja Helsingin kaupungin yhdyskuntatyö selvit...

#kotoutuminen

#kulttuuri

#lapset

#monikulttuurisuus

#venäjänkieliset

#yhteistyö

Kaksikielinen perhevalmennushanke saattoi yhteen suomen- ja venäjänkieliset ensisynnyttäjät

Cultura-säätiö tukee Metropolia AMK:n kätilöopiskelijoiden perhevalmennushanketta, joka on suunnattu suomen- ja venäjänkielisille odottajille. Ry...

01/05/2015 / Pääkaupunkiseutu

#kotoutuminen

#kulttuuri

#monikulttuurisuus

#venäjänkieliset

#yhteistyö

Tsaikka auttaa ikääntyviä arjen hallinnassa

Tsaikka-hanke käynnistyi vuonna 2015 Helenan vanhainkodin ja RAY:n tuella. Tarkoituksena on tukea pääkaupunkiseudun venäjänkielisten ikääntyn...