Juhlarahaston raha-asiain hoitokunta

Raha-asiain hoitokunta vastaa varojen sijoittamisesta ja käyttämisestä sekä valvoo sijoitusohjeen noudattamista. Juhlarahaston varainhoito on jaettuna tasaisesti Evli Pankki Oyj:n, OP Varainhoito Oy:n ja LähiTapiola Varainhoito Oy:n kesken.

Jäsenet

Markku Savikko, toimitusjohtaja, APV-sijoitustutkinnot Oy

Matti Turtiainen, professori, varadekaani, yritysoikeus ja -talous, Itä-Suomen yliopisto