Juhlarahaston apurahansaajat 2017

Juhlarahasto myöntää apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opetuksen kehittämiseen ja tutkimukseen.

Vuoden 2017 haussa hakemuksia tuli eniten opiskeluun, kielen ja kulttuurin harrastamiseen sekä oppimateriaalien laatimiseen. Myönnetyt apurahat painottuivat tällä kertaa opiskelun lisäksi oppimateriaali- ja kulttuurihankkeisiin. Lisäksi juhlarahasto tuki kolmea syksyn mediateemaan liittyvää hanketta.

Pekko Kohonen, Cultura-säätiön asiamies: ”hienoa, että hakemuksia tuli jälleen runsaasti. Tämä kertoo kiinnostuksesta venäjän kieleen ja kulttuuriin. Venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielinen väestöryhmä. Venäjän kielen ja kulttuurin osaaminen edistää dialogia myös Suomen venäjänkielisten kanssa. On tärkeää, että venäjänkielisillä on hyvää suomalaisen opetussuunnitelman mukaista oppimateriaalia ja mahdollisuus ylläpitää omaa kieltä ja kulttuuria. Tämän vuoden mediateema poiki kolme kiinnostavaa hanketta, jotka hyödyntävät Suomen venäjänkielistä mediaa venäjän kielen ja kulttuurin opiskelussa.”

Juhlarahaston apurahansaajat 2017 (pdf)