Juhlarahaston apurahahaku 2018 – apurahansaajat julkaistu

Cultura-säätiön hallitus vahvisti 22.1.2019 juhlarahaston johtokunnan apurahapäätöksen. Apurahoja myönnettiin 152.920,00€. Oppimateriaalihankkeet saivat myönnetyistä apurahoista noin 30 %.  Suurin piirtein saman verran myönnettiin kulttuurityöhön ja venäläisen kulttuurin harrastamiseen. Hakijoista 41 % sai apurahan.

”Ilahduttavaa, että hakemuksia tuli taas runsaasti. Hakemusten kokonaisarvo oli lähes 1,3 miljoonaa euroa. Hienoa huomata, että venäjän kieli ja kulttuuri kiinnostavat suomalaisia”, toteaa juhlarahaston asiamies Pekko Kohonen. ”On mielenkiintoista seurata, miten nyt rahoitetut hankkeet etenevät. Toivottavasti Cultura-säätiö voi tehdä yhteistyötä rahoitettujen hankkeiden kanssa.”

Syksyn 2018 apurahahaku järjestettiin 1.10. – 6.11.2018. Hakuun tuli 192 hakemusta, joista stipendihakemuksia 126 ja hankeapurahahakemuksia 66. Hakemukset painottuivat Venäjälle suuntautuvaan opiskeluun ja aineistonhakuun, oppimateriaalien kehittämiseen sekä kulttuurityöhön ja venäläisen kulttuurin harrastamiseen. Hakemuksia tuli 20 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoa