Juhlarahasto

Cultura-säätiö hallinnoi eduskunnan 18.9.2013 perustamaa Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoa.

Juhlarahasto myöntää tukea suomalaisten venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun ja tutkimukseen sekä venäjän opetuksen kehittämiseen. Juhlarahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia, lisätä liikkuvuutta sekä vaihtoa Suomen ja Venäjän välillä ja kasvattaa venäläisen kulttuurin tietämystä Suomessa.

Rahaston viisijäsenisen johtokunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Maria Guzenina. Muita jäseniä ovat pääsihteeri Merja Hannus (Suomi-Venäjä seura); professori Tomi Huttunen (Helsingin yliopisto), professori Matti Turtiainen (Itä-Suomen yliopisto) ja kulttuuriasianneuvos Leena Aaltonen (opetus- ja kulttuuriministeriö).

Lisää tietoa juhlarahastosta ja apurahoista

Juhlarahaston säännöt