Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto julistaa haettaviksi apurahoja

Hakuaika alkaa maanantaina 1.10.2018 klo 8.00 ja päättyy tiistaina 6.11.2018 klo 16.00. 

Tieto apurahansaajista julkaistaan tammikuun 2019 lopulla. Myönteisistä apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille apurahajärjestelmän kautta.

Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun sekä opetuksen kehittämiseen.   

Apurahaa voi hakea esimerkiksi: 

 • oppimateriaalien kehittämiseen 
 • motivaatio- ja opintomatkoihin 
 • opettajien täydennyskoulutukseen 
 • vaihto-opiskeluun, kieliharjoitteluun tai jatko-opintoihin liittyvään työskentelyyn,
  pääpaino työskentelyssä Venäjällä 
 • muuhun rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan 

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja Suomeen rekisteröidyt vähintään vuoden toimineet yhteisöt. Apurahaa haetaan sähköisesti: https://culturas.apurahat.net 

Juhlarahaston johtokunta tekee apurahapäätökset, jotka säätiön hallitus vahvistaa. Cultura-säätiö ilmoittaa myönnetyistä apurahoista apurahansaajille apurahasovelluksen kautta noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. 

Lisätiedot 

__________________________________________________________________________________________

Apurahat 2017 lyhyesti

Vuoden 2017 haussa juhlarahasto sai yhteensä 172 hakemusta. Noin 39 % hakijoista sai apurahaa.

Apurahoja myönnettiin 198 689 €. Eniten apurahoja myönnettiin venäjän kielen oppimateriaalien kehittämiseen. Toiseksi eniten apurahoja myönnettiin kieliharjoitteluun ja opiskeluun Venäjällä sekä tutkijoiden Venäjälle suuntautuneihin aineistonhakumatkoihin. Rahoitusta myönnettiin suhteellisen paljon myös opinto- ja leirikoulumatkoihin sekä venäjän kielen ja kulttuurin harrastamiseen Suomessa.

 

Apurahainfon 25.9. diat (pdf)

Ota huomioon hakemusta tehdessäsi

 • Apurahaa hankkeisiin, joissa maksetaan palkkoja ja palkkioita, hakevat vain organisaatiot
 • Työryhmähakemuksessa työryhmän jäsenet on ilmoitettava jo hakuvaiheessa
 • Todistus nimenkirjoitusoikeudesta (rekisteriotteet) tulee olla alle 3 kk vanha
 • Alle 18-vuotias hakija toimittaa huoltajan suostumuksen hakemuksen tekemiseen ja hakijan henkilötietojen käyttöön hakemuksen käsittelyssä
 • Osa hakemuksen liitteistä on pakollisia. Tiedostomuoto on jpg tai pdf. Liitetiedoston koko on enintään 4 Mt. Liitteeksi käy myös linkki verkkosivuille, asiakirjaan jne.
 • Jatko-opiskelijan aineistonhakumatkahakemuksen liitteet: arkistotyöskentelylupa tai vastaava selvitys opiskeluvahvistuksen sijasta.

Apurahansaajat 2015 – 2017