Luento: Yleisötyön filosofia ja erityispiirteet suomalaisissa museoissa ja kulttuurilaitoksissa.

Cultura-säätiö järjestää huhti-toukokuussa luentosarjan museon yleisötyön asiantuntijoille. Luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Puhumme suomalaisten kulttuurilaitosten perusperiaatteista, jotka näkyvät yleisötyössä ja demokraattisessa lähestymistavassa koulutukseen. Pohdimme elinikäisen oppimisen (lifelong learning) käsitettä, taiteen opettamisen ja taiteen avulla opettamisen välisiä eroja sekä konkreettisen museotyön, kuten kävijöiden osallisuuden ja toimijuuden, erityispiirteitä. Luennon kieli suomi, tulkkaus venäjäksi.

Asiantuntija: Antti Kauppinen, ICOM Suomen komitea ry:n jäsen.