Luento: Museomediaattori – innostava välittäjä.

Cultura-säätiö järjestää huhti-toukokuussa luentosarjan museon yleisötyön asiantuntijoille. Luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Museomediaattori toimii näyttelyssä vierailijaryhmän keskustelun innoittajana ja fasilitaattorina. Luento antaa käsityksen mediaattorin roolista näyttelykäynnin aikana. Osallistujat saavat eväitä pohtia opastetun kierroksen, medioinnin ja työpajan eroja ja yhteneväisyyksiä sekä arvioida omaa valmiuttaan toimia mediaattorina museovieraille.

Asiantuntija:

Aleksei Boyko – museopedagogi, dosentti, Venäläisen museon yleisötyön pääsuunnittelija, mediaattoritoiminnan kehittäjä ja kouluttaja.