24/01/2019 /

#apuraha

#grants

Juhlarahaston apurahahaku 2018 – apurahansaajat jul...

Cultura-säätiön hallitus vahvisti 22.1.2019 juhlarahaston johtokunnan apurahapäätöksen. Apurahoja myönnettiin 152.920,00€. Oppimateri...

Lue lisää

28/09/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

#Apurahatarina: Venäjän kielioppi- ja sanastoharjoitusten digitalisointihanke

Venäjän kielioppi- ja sanastoharjoitusten opetuksessa käytettäviä kielitaitotehtäviä keskitettiin sähköiselle oppimisalustalle. Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksella vuosina ...

10/09/2018 / Pekko Kohonen

#dialogi

#kulttuuri

#venäjänkieliset

#yhteiskunta

Suomen kieli ei takaa kotoutumista

Alkuperäinen kolumni on julkaistu Centrum Balti...

/

#CulturaFest

#kulttuuri

#monikulttuurisuus

#yhteistyö

CulturaFest’18 Naapuruuden kielet – festivaaliohjelmaan valitut hankkeet

CulturaFest avasi heinä-elokuussa 2018 ideakilpailun aiheesta Naapuruuden kielet. Kuraattoritiimi sai ehdotuksia, joissa pohdittiin naapurien välistä vuorovaikutusta ja erilaisten, eri-ikäisten ihmist...

07/09/2018 / Hanni Hyvärinen

#dialogi

#monikulttuurisuus

#yhteiskunta

#yhteistyö

Monikieliset suomalaisnuoret ylittivät itsensä SuomiAreenalla

Cultura-säätiö ja Mediakasvatuskeskus Metka järjestivät nuorten medialeirin Suomen vaikutusvaltaisimmalla viikolla Porissa heinäkuussa. Leirille osallistui yksitoista 13 – 18 -vuotiasta yhteiskunnasta...