28/08/2019 / Eilina Gusatinsky

#monikieliset

#nuoret

#osallisuus

#Blogi: Monikieliset suomalaisnuoret – Mission poss...

Kaksi vuotta sitten aloitimme säätiössä Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeen. Jo heti alussa huomasimme, että aihe on erittäin ajankohtainen. Täällä...

Lue lisää

10/06/2019 /

#apurahatarina

#koulu

#opiskelu

#venäjänkieliset

#Apurahatarina: VMESTE-sivusto venäjää äidinkielenä opettaville

Teksti: Natalia Ranta ja Elena Dmitrieva Uusi VMESTE -sivusto esittelee Itä-Suomen koulun ja Suomalais-venäläisen koulun yhteishankkeen, joka sai tukea Cultura-säätiön hallinnoimalta Juhla...

29/05/2019 /

#osallisuus

#venäjänkieliset

#yhteiskunta

Tietopaketti: Keitä ovat Suomen venäjänkieliset?

Cultura-säätiö laati maaliskuussa 2019 tietopaketin Suomen venäjänkielisistä. Tietopaketti nostaa keskusteluun säätiön toiminnan kannalta tärkeimpiä huomioita ja kysymyksiä sekä antaa päättäjille pohd...

15/05/2019 /

#CulturaCities

#kotoutuminen

#kulttuuri

#osallisuus

#venäjänkieliset

Venäjänkieliset haluavat mukaan suomenkieliseen toimintaan – kynnystä madaltaisi venäjänkielinen kutsu

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö ja Cultura-säätiö järjestivät perjantaina 10.5.2019 Sellon kirjastossa keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin ratkaisuja siihen, miten Espoon venä...

07/05/2019 /

#apuraha

#opiskelu

#yhteiskunta

Venäjän kieli korkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa -keskustelutilaisuus

Cultura-säätiö teetti selvityksen venäjän opiskelusta vapaavalintaisina ja tutkintoon kuuluvina pakollisina opintoina korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Selvityksen teki pro gradu -tut...