15/05/2019 /

#CulturaCities

#kotoutuminen

#kulttuuri

#osallisuus

#venäjänkieliset

Venäjänkieliset haluavat mukaan suomenkieliseen toimintaa...

Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikkö ja Cultura-säätiö järjestivät perjantaina 10.5.2019 Sellon kirjastossa keskustelutilaisuuden, jos...

Lue lisää

07/05/2019 /

#apuraha

#opiskelu

#yhteiskunta

Venäjän kieli korkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa -keskustelutilaisuus

Cultura-säätiö teetti selvityksen venäjän opiskelusta vapaavalintaisina ja tutkintoon kuuluvina pakollisina opintoina korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Selvityksen teki pro gradu -tut...

29/04/2019 /

#osallisuus

#venäjänkieliset

#yhteiskunta

Keitä ovat Suomen venäjänkieliset?

Cultura-säätiö laati maaliskuussa 2019 tietopaketin Suomen venäjänkielisistä. Tietopaketti nostaa keskusteluun säätiön toiminnan kannalta tärkeimpiä huomioita ja kysymyksiä sekä antaa päättäjille pohd...

/ Laura Koskimies

#kaksikielisyys

#osallisuus

#yhteiskunta

Monikielinen tulevaisuus: osallistu keskusteluun

Suomen kieliympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Niiden ihmisten määrä, joiden virallinen äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, kasvaa joka vuosi. Todellisuudessa nämä ihmiset ovat kuitenkin us...

12/04/2019 /

#apurahatarina

#nuoret

#opiskelu

#Apurahatarina: Kieliopinnot Tverissä kesällä 2018

Venäjää vieraana kielenä opiskelevan näkökulmasta Mariia Tahvanainen Kesäopinnot Tverissä ylittivät kaikki odotukset. Koko lukuvuoden Suomessa opiskelleena pohdin, miten jaksan v...