#Apurahatarina: Venäjän kielioppi- ja sanastoharjoitusten digitalisointihanke

Venäjän kielioppi- ja sanastoharjoitusten opetuksessa käytettäviä kielitaitotehtäviä keskitettiin sähköiselle oppimisalustalle. Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksella vuosina 2017–2018.

Alustana käytettiin Turun yliopiston ViLLE-oppimisjärjestelmää, joka mahdollistaa tehtävien yhdistämisen tarpeen mukaan laajemmiksi oppimistapahtumiksi. Ne voivat olla esimerkiksi osa opettajan pitämää kurssia tai muodostaa erillisen kokonaisuuden, kuten kertauskurssin tai itsenäiseen etäopiskeluun tarkoitetun opintojakson, jotka voidaan räätälöidä tietylle kohderyhmälle tai tiettyä tarkoitusta varten.

Sähköisen oppimisalustan ansiosta venäjän kielen opetus on mahdollista niissäkin oppilaitoksissa, joissa resurssit tai opiskelijamäärät eivät muuten riittäisi perinteisiin opetusryhmiin.

ViLLE:n tehtävillä voidaan paikata monia venäjän kielen oppimateriaalitarjonnassa olevia aukkoja. Lisäksi ViLLEn oppimisanalytiikka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppimisprosessin ja -tulosten tieteelliseen tutkimukseen.

”Hanke pyrkii edistämään yhteistyön ja jakamisen kulttuuria venäjän kielen opetuksessa. ViLLE-oppimisympäristö tarjoaa uusille ideoille avoimen ja monipuolisen kasvualustan”, kertoo hankkeen johtaja dosentti Ahti Nikunlassi.

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto on yksi hankkeen rahoittajista. Juhlarahastoa hallinnoi Cultura-säätiö.

Lisätietoja