Tiedote koronavirusepidemian vuoksi: ohjeita apurahansaajille

OHEITA APURAHANSAAJILLE

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto ja Cultura-säätiö ovat päättäneet pidentää Juhlarahaston myöntämien apurahojen käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun saakka koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Tämän toivotaan helpottavan hankkeiden ja stipendimatkojen toteuttamista tarvittaessa suunniteltua myöhempänä ajankohtana.

Pyydämme apurahansaajiamme seuraamaan THL:n ja ulkoministeriön matkustusohjeita ja tekemään matkustuspäätökset niiden perusteella.

Kaikille apurahansaajille on lähetetty asiasta kirje sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Apurahansaajia pyydetään ilmoittamaan järjestelmän kautta tarpeestaan siirtää hankkeiden ja stipendimatkojen ajankohtia määrätyn jatkoajan puitteissa.

Juhlarahaston toimesta ei tulla järjestämään tilaisuuksia tai tapahtumia kevään aikana.

Terveisin,

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston tiimi


Päätös apurahansaajista 2019

Cultura-säätiön hallinnoiman Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston apurahansaajat on julkaistu! Kiitos kaikille hakijoille kiinnostuksesta venäjän kieltä ja kulttuuria kohtaan ja onnea apurahansaajille!

Hakemuksia syksyllä 2019 järjestettyyn hakuun saapui yhteensä 157 kappaletta. Hakemusten yhteisarvo oli noin 850 000 euroa. Hakemuksista 78 hyväksyttiin. Hyväksytyistä hakemuksista 17 oli apurahoja ja 61 stipendejä. Apurahojen yhteissumma oli 110 000 euroa ja stipendien yhteissumma oli 87 000 euroa.

Juhlarahaston Apurahansaajat 2019 (pdf)

Vuoden 2020 aikana tulemme seuraamaan hankkeiden etenemistä Juhlarahaston tiedotuskanavissa. Tarkemmat tiedot stipendiaateista löydät tältä sivulta ladattavasta PDF-tiedostosta ”Juhlarahaston Apurahansaajat 2019”.

Juhlarahasto myöntää vuosittain tukea suomalaisten venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun ja tutkimukseen sekä opetuksen kehittämiseen.

Seuraava apurahanhaku järjestetään syksyllä 2020. Seuraa kanaviamme pysyäksesi kuulolla hankkeiden edistymisestä ja seuraavasta apurahahausta.

Aurinkoista kevättä!

Mitä

Eduskunnan aloitteesta perustettu, Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, tutkimukseen ja opetuksen kehittämiseen. Apurahaa voi hakea esimerkiksi opiskelustipendeihin Venäjällä, oppimateriaalien tuottamiseen, opetuksen suunnitteluun, päiväkotien kielipesätoimintaan sekä venäjänkieliseen harrastustoimintaan peruskouluissa ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Milloin

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa syksyisin. Hakuajasta ilmoitetaan säätiön verkkosivuilla. Apurahaa voivat hakea suomalaiset yksityishenkilöt, suomalaiset työryhmät ja Suomeen rekisteröidyt, vähintään vuoden toimineet yhteisöt. Apurahaa voi hakea vain sähköisesti, lomake on auki apurahahaun ajan.

Syksyn 2019 apurahahaku päättyi 4.11.2019. Tieto apurahansaajista julkaistaan 07.02.2020. Myönteisistä apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille apurahajärjestelmän kautta.

Lisää tietoa

Hakulomakkeiden mallit

Apurahansaajat

 

Hae stipendiä venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun

Juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin opiskeluun Venäjällä. Kielen opiskelua tuemme myös muussa venäjänkielisessä ympäristössä kuin Venäjällä. Voit hakea apurahaa muun muassa oppilasvaihtoon, vaihto-opiskeluun, kieliharjoitteluun sekä venäläisten yliopistojen tutkintoon valmentaviin opintoihin.

Henkilökohtaista stipendiä voi hakea Suomen kansalainen tai henkilö, jolla on pysyvä oleskelulupa Suomessa.

Alle 18-vuotiaalta hakijalta vaaditaan huoltaja(ie)n suostumus hakemuksen tekemiseen ja henkilötietojen käsittelyyn.

Lisätietoja

Maria Rehkolainen, johdon assistentti, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Kuinka haen apurahaa?

Apurahaa haetaan sähköisesti apurahajärjestelmän kautta. Lomake avautuu apurahahaun alkaessa. Haku on yleensä syksyisin.

Voiko apurahaa hakea takautuvasti jo päättyneeseen opiskeluun/hankkeeseen?

Ei voi

Voiko aikuisopiskelija hakea yli 150 euron apurahoja?

Apurahaohjesääntö on suuntaa antava ja suurempiakin apurahoja voi hakea.

Voiko kieliharjoittelija hakea rahoitusta viisumi- ja matkakuluihin vai onko katsottu, että nämä sisältyvät kuukausiapurahaan?

Viisumi- ja matkakulujen katsotaan sisältyvän kuukausiapurahaan.

Onko vahvistus kurssille hyväksymisestä pakollinen liite?

Vahvistus kurssille hyväksymisestä/osallistumisesta tarvitaan, tai vähintään seuraavat tiedot: koulutuksen järjestäjä, pääsyvaatimukset, hinta, aika ja paikka.

En ole Suomen kansalainen. Voinko hakea apurahaa?

Apurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai ulkomaan kansalainen, jolla on pysyvä oleskelulupa Suomessa.

Voiko opiskelijaryhmä hakea matka-apurahaa?

Opiskelijaryhmä voi hakea apurahaa. Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla yli 18-vuotiaita, alaikäisiltä tarvitaan huoltajan/huoltajien suostumus. Matkaohjelman tulee olla suunnitelmallinen sekä tukea venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua.

Minkä ajan sisällä apuraha pitää käyttää?

Apuraha on suositeltavaa käyttää vuoden-kahden sisällä apurahapäätöksestä. Lykkäystä apurahan käyttöajankohtaan voi hakea juhlarahaston asiamieheltä apurahasovelluksen kautta.

Kuka päättää apurahan myöntämisestä?

Cultura-säätiön hallitus vahvistaa juhlarahaston johtokunnan esityksen myönnettäviksi apurahoiksi aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Juhlarahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä, eikä julkaise hakemuksia mahdollisesti arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimiä.

Hae apurahaa venäjän kielen opetuksen kehittämiseen

Juhlarahasto tukee oppimateriaalien kehittämistä, opettajien täydennyskoulutusta, opetukseen liittyviä motivaatio- ja leirikoulumatkoja Venäjälle sekä intensiivikursseja, kielipesätoimintaa päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä toimivia venäjänkielisiä harrastekerhoja.

Lisätietoja

Maria Rehkolainen, johdon assistentti, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan sähköisesti apurahajärjestelmän kautta. Lomake avautuu apurahahaun alkaessa. Haku on yleensä syksyisin.

Kuka päättää apurahan myöntämisestä?

Cultura-säätiön hallitus vahvistaa juhlarahaston johtokunnan esityksen myönnettäviksi apurahoiksi aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Juhlarahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä, eikä julkaise hakemuksia mahdollisesti arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimiä.

Voiko apurahaa hakea takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen?

Ei voi.

Voiko yksityinen henkilö hakea apurahaa hankkeeseen?

Hankeapurahaa hakevat vain organisaatiot.

Kuinka suuren osan apuraha saa enintään muodostaa kokonaiskuluista?

Apuraha voi kattaa kaikki hankkeen kustannukset. Omarahoitusosuus ei siis ole pakollinen.

En ole Suomen kansalainen. Voinko hakea apurahaa?

Apurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai ulkomaan kansalainen, jolla on pysyvä oleskelulupa Suomessa.

Voiko hakemuksen tehdä sellaisen yhteisön nimissä, jolla ei ole y-tunnusta?

Apurahaa hakevan yhdistyksen täytyy olla rekisteröitynyt. Hakemuksen voi siis tehdä sellaisen yhteisön/organisaation nimissä, jolla on y-tunnus tai yhdistyksen rekisteröintitunnus tai molemmat.

Voiko apurahaa hakea yhdistyksen puolesta?

Apurahaa voi hakea rekisteröidyn ja vähintään yhden vuoden toimineen yhdistyksen puolesta. Liitteeksi tarvitaan 1) ajan tasalla oleva yhdistysrekisteriote, josta ilmenee nimenkirjoitusoikeus (saa patentti- ja rekisterihallituksesta) ja 2) toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Jos apuraha myönnetään, yhteisön puolesta nimenkirjoitukseen oikeutetun henkilön tulee allekirjoittaa apurahaa koskeva maksusopimus.

Mitä liitteitä tulee liittää hakemukseen, jos opettaja hakee koulun hankkeeseen apurahaa?

Yhteisön (kaupunki, jos on kyseessä valtion koulu) hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa: 1) ote kaupungin hallinto- tai johtosäännöstä, jossa määritellään nimenkirjoitusoikeudet tai erillinen todistus nimenkirjoitukseen oikeutetu(i)sta henkilö(i)stä 2) koulun/korkeakoulun toimintakertomus edelliseltä lukuvuodelta tai linkki verkkosivulle, jossa kerrotaan venäjän kielen opetuksesta ja/tai kerhotoiminnasta. Jos kyse on suuresta laitoksesta, niin toimintakertomukseksi kelpaa myös yhteenveto osaston/pienemmän yksikön toiminnasta.

Voiko apurahaa hakea venäjän kielikerhon toimintaan?

Kyllä voi.

Voiko opiskelijaryhmä hakea matka-apurahaa?

Opiskelijaryhmä voi hakea apurahaa. Kaikkien ryhmän jäsenten tulee olla yli 18-vuotiaita, alaikäisiltä (yli 16-vuotiaat) tarvitaan huoltajan/huoltajien suostumus. Matkaohjelman tulee olla suunnitelmallinen sekä tukea venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua.

Minkä ajan sisällä apuraha pitää käyttää?

Apuraha käytetään hankkeen työsuunnitelman mukaisesti. Lykkäystä apurahan käyttöajankohtaan voi hakea juhlarahaston asiamieheltä apurahasovelluksen kautta.

Voinko yhteisön edustajana hakea apurahaa useammalle ryhmälle?

Kyllä.

Hae apurahaa venäjän kielen ja kulttuurin tutkimukseen

Jatko-opiskelija tai tutkija voi hakea apurahaa aineistonhakumatkan kuluihin sekä tieteelliseen työskentelyyn, pääpaino työskentelyssä Venäjällä.

Lisäksi tuemme venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä tutkimushankkeita.

Lisätietoja

Maria Rehkolainen, johdon assistentti, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan sähköisesti apurahajärjestelmän kautta. Lomake avautuu apurahahaku alkaessa. Haku on yleensä syksyisin.

Kuka päättää apurahan myöntämisestä?

Cultura-säätiön hallitus vahvistaa juhlarahaston esityksen myönnettäviksi apurahoiksi aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Juhlarahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä, eikä julkaise hakemuksia mahdollisesti arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimiä.

Voiko apurahaa hakea takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen?

Ei voi.

Voiko yksityinen henkilö hakea apurahaa hankkeeseen?

Hankeapurahaa hakevat vain organisaatiot.

Kuinka suuren osan apuraha saa enintään muodostaa kokonaiskuluista?

Apuraha voi kattaa kaikki hankkeen kustannukset. Omarahoitusosuus ei siis ole pakollinen.

En ole Suomen kansalainen. Voinko hakea apurahaa?

Apurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai ulkomaan kansalainen, jolla on pysyvä oleskelulupa Suomessa.

Voinko yhteisön edustajana hakea apurahaa useammalle ryhmälle?

Kyllä.

Minkä ajan sisällä apuraha pitää käyttää?

Apuraha käytetään hankkeen työsuunnitelman mukaisesti. Lykkäystä apurahan käyttöajankohtaan voi hakea juhlarahaston asiamieheltä apurahasovelluksen kautta.

Hae apurahaa kulttuurihankkeisiin

Juhlarahasto myöntää apurahaa venäläisen kulttuurin opiskeluun ja hankkeisiin, jotka edistävät venäläisen kulttuurin opetusta ja tutkimusta. Tämän lisäksi juhlarahasto tukee myös hankkeita, jotka kannustavat venäjän kielen taidon ylläpitämiseen tai tekevät venäläistä kulttuuria tunnetuksi Suomessa.

Lisätietoja

Maria Rehkolainen, johdon assistentti, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan sähköisesti apurahajärjestelmän kautta. Lomake avautuu apurahahaku alkaessa. Haku on yleensä syksyisin.

Kuka päättää apurahan myöntämisestä?

Cultura-säätiön hallitus vahvistaa juhlarahaston esityksen myönnettäviksi apurahoiksi aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Juhlarahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä, eikä julkaise hakemuksia mahdollisesti arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimiä.

Voiko apurahaa hakea takautuvasti jo päättyneeseen hankkeeseen?

Ei voi.

Voiko yksityinen henkilö hakea apurahaa hankkeeseen?

Hankeapurahaa hakevat vain organisaatiot.

Kuinka suuren osan apuraha saa enintään muodostaa kokonaiskuluista?

Apuraha voi kattaa kaikki hankkeen kustannukset. Omarahoitusosuus ei siis ole pakollinen.

En ole Suomen kansalainen. Voinko hakea apurahaa?

Apurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai ulkomaan kansalainen, jolla on pysyvä oleskelulupa Suomessa.

Voiko hakemuksen tehdä sellaisen yhteisön nimissä, jolla ei ole y-tunnusta?

Apurahaa hakevan yhdistyksen täytyy olla rekisteröitynyt. Hakemuksen voi siis tehdä sellaisen yhteisön/organisaation nimissä, jolla on y-tunnus tai yhdistyksen rekisteröintitunnus tai molemmat.

Voiko apurahaa hakea yhdistyksen puolesta?

Apurahaa voi hakea rekisteröidyn ja vähintään yhden vuoden toimineen yhdistyksen puolesta. Liitteeksi tarvitaan 1) ajan tasalla oleva yhdistysrekisteriote, josta ilmenee nimenkirjoitusoikeus (saa patentti- ja rekisterihallituksesta) ja 2) toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Jos apuraha myönnetään, yhteisön puolesta nimenkirjoitukseen oikeutetun henkilön tulee allekirjoittaa apurahaa koskeva maksusopimus.

Voiko apurahaa hakea venäjän kielikerhon toimintaan?

Kyllä voi.

Minkä ajan sisällä apuraha pitää käyttää?

Apuraha käytetään hankkeen työsuunnitelman mukaisesti tai vuoden-kahden sisällä apurahapäätöksestä. Lykkäystä apurahan käyttöajankohtaan voi hakea juhlarahaston asiamieheltä apurahasovelluksen kautta.

Voinko yhteisön edustajana hakea apurahaa useammalle ryhmälle?

Kyllä.

#Apurahatarina

01/06/2018 / Eeva Korteniemi

#apuraha

#apurahatarina

#nuoret

#opiskelu

Lue lisää

Apurahatarina: kieliharjoittelu auttaa ymmärtämään venäläistä kulttuuria

Erimielisyydet kansainvälisessä politiikassa ja sopimusten noudattamisessa, pakotteet ja tulehtuneet suhteet – ilmapiiri kansainvälisellä kent...

23/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

#kulttuuri

Lue lisää

Apurahatarina: Venäjänkielinen Lumityttö-nukketeatteriesitys ja kiertue

Nukketeatteri Taiga-Matto - Sari Tirkkonen ja Karim Tsarkov: venäjänkielinen Lumityttö-esitys ja kiertue. ”Kuulimme uutisissa eduskunnan perustamas...

23/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

Lue lisää

Apurahatarina: Balettiopintoja Vaganovan balettiakatemiassa

Rasmus Ahlgren, 16, sai syksyllä 2015 apurahan balettiopintoihin Pietarissa. Hänen suuri unelmansa on aina ollut päästä opiskelemaan Vaganovan baletti...

23/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

Lue lisää

Apurahatarina: Rock-Katiska

Rock-Katiska on nuorten omaa lähialueyhteistyötä, jonka kautta Suomen ja Karjalan tasavallan nuoret toimivat yhdessä taiteen, musiikin ja tapahtumantu...

23/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

Lue lisää

Apurahatarina: Venäläiset iltapäivät Pirkanmaalla

Tampereen yhteiskoulun lukion opettaja Outi Suominen järjesti vuonna 2016 juhlarahaston tuella nuorille suunnattuja venäläisiä iltapäiviä. Nuoret pääs...

23/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

#koulu

Lue lisää

Apurahatarina: Kaurialan lukion opintomatka.

Kaurialan lukion venäjänopiskelijat tutustuivat Pietariin huhtikuun lopulla. Projektissa tutkittiin venäläisten opiskelijoiden kanssa maidemme kulttuu...

23/04/2018 /

#apurahatarina

#grants

#teaching

Lue lisää

Apurahatarina: A-venäjän ylioppilaskoe on vaativa venäjää vieraana kielenä opiskeleville – juhlarahasto tuki selvitystä

A-venäjän ylioppilaskokeen kirjoittaa verrattain pieni joukko kokelaista. Tällä vuosikymmenellä kirjoittajia on ollut keskimäärin 240 vuodessa, ja hei...

23/04/2018 /

#apurahatarina

#grants

Lue lisää

Apurahatarina: Ekaluokkalaisille tarkoitettu Aakkoskirja Sunduk

Itä-Suomen koulun venäjänopettaja Tatiana Panschin teki juhlarahaston apurahalla sähköisen Aakkoskirja Sundukin pienille oppijoille. Kirjan v...

20/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

#teaching

Lue lisää

Apurahatarina: Venäjän kielen oppimisympäristö ammattikouluille

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sai vuonna 2015 juhlarahaston rahoituksen ammattiin opiskelevien selviytymisvenäjän oppimateriaalialustan kehi...

20/04/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#grants

Lue lisää

Apurahatarina: Yhdessä balettiaskelin -seminaari

Balettitapahtumassa valotettiin Suomen klassisen baletin lähihistoriaa ja esiteltiin suomalais-venäläistä kulttuurialan yhteistyötä. Tanssiaiheisen ke...

20/04/2018 /

#grants

Lue lisää

Apurahatarina: Venäjän kielioppimateriaalia yliopisto-opiskelijoille

Hankkeessa laaditaan sähköinen, myös itseopiskeluun sopiva venäjän kielioppimateriaali yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneemmän tason aikuisop...

08/06/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#dialogi

#kulttuuri

#nuoret

#yhteistyö

Lue lisää

Apurahatarina: Pohjoisen aktiivinen nuoriso – venäläiset ja suomalaiset nuoret toteuttivat festivaalin Kirovskissa

Oululaisen musiikkilukion nuoret viettivät huhtikuussa muutaman päivän Murmanskin aluella Kirovskissa ja valmistelivat yhdessä venäläisnuorten kanssa ...

10/10/2018 / Elina Viljanen

#apuraha

#apurahatarina

#kulttuuri

Lue lisää

#Apurahatarina: juhlarahaston tuella tutkijatohtoriksi

Väitöskirjan valmistuttua moni tutkija putoaa taloudellisesti tyhjän päälle. Takana on monivuotinen tutkimusprosessi, joka vaatii sulattelua. Tutkimuk...

15/10/2018 / Laura Tikkanen

#apuraha

#apurahatarina

#kulttuuri

Lue lisää

#Apurahatarina: Opettajan täydennyskoulutusta Venäjällä

Päädyin Cultura-säätiön nettisivuille sattumalta loppuvuodesta 2016, kun suunnittelin oppitunteja kursseilleni Turun suomenkielisessä työväenopistossa...

09/11/2018 / Maarit Kaunisto

#apuraha

#apurahatarina

#koulu

#lapset

Lue lisää

#Apurahatarina: lasten varhainen venäjän kielen oppiminen alkuopetusvaiheessa

FK Maarit Kaunisto sai juhlarahaston apurahan vuonna 2016 aineiston litteroimiseen ja väitöskirjaan kuuluvien artikkeleiden kirjoittamiseen. Väitöskir...

01/11/2018 /

#apuraha

#apurahatarina

#dialogi

#nuoret

Lue lisää

#Apurahatarina: Luokkaretki Venäjän Mujejärvelle

Venäjän kieli on suosittu oppiaine Lieksan keskuskoulun ala- ja yläkoulussa – sen on valinnut jopa 70 oppilasta. Syksyllä 2018 he matkustivat luokkare...

12/04/2019 /

#apurahatarina

#nuoret

#opiskelu

Lue lisää

#Apurahatarina: Kieliopinnot Tverissä kesällä 2018

Venäjää vieraana kielenä opiskelevan näkökulmasta Mariia Tahvanainen Kesäopinnot Tverissä ylittivät kaikki odotukset. Koko lukuv...

10/06/2019 /

#apurahatarina

#koulu

#opiskelu

#venäjänkieliset

Lue lisää

#Apurahatarina: VMESTE-sivusto venäjää äidinkielenä opettaville

Teksti: Natalia Ranta ja Elena Dmitrieva Uusi VMESTE -sivusto esittelee Itä-Suomen koulun ja Suomalais-venäläisen koulun yhteishankkeen, j...

Muut hankkeet, artikkelit ja tapahtumat

08/11/2019

#apuraha

#kulttuuri

#opiskelu

Juhlarahaston apurahahaku 2019 on päättynyt

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston apurahahaku päättyi 4.11. Jaossa on enintään 200 000 € apurahoja. Hakemuksia tuli yhteensä 157...

20/04/2018

#grants

Apurahatarina: Venäjän kielioppimateriaalia yliopisto-opiskelijoille

Hankkeessa laaditaan sähköinen, myös itseopiskeluun sopiva venäjän kielioppimateriaali yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneemmän tason aikuisop...

06/09/2018

#CulturaLab

#dialogi

#monikulttuurisuus

#venäjänkieliset

#yhteistyö

CulturaLab_museot

CulturaLab_museot -hanke tukee vuoropuhelua museoiden ja Suomen venäjänkielisen yhteisön välillä. Se kannustaa museoita etsimään keinoja, joilla osall...