Apurahansaajalle

Myönteisen apurahapäätöksen saaneet yksityishenkilöt täyttävät maksusuunnitelman apurahasovelluksessa. Maksusuunnitelma tehdään tunnistautumalla verkkopankin tunnuksilla. Tunnusten käyttö vastaa maksusuunnitelman allekirjoitusta. Työryhmän apurahan maksamisesta sopii ryhmän yhteyshenkilö (sama kuin hakemuksessa). Jos apuraha on myönnetty työryhmälle, tulee maksusuunnitelmaan liittää ryhmän valtuutusasiakirja. Yhteisön apurahan maksamisesta sovitaan juhlarahaston lähettämällä maksusopimuslomakkeella, joka palautetaan täytettynä ja nimenkirjoitukseen oikeutetun allekirjoittamana.

Apuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle, apurahansaajan käytössä olevalle tilille pääsääntöisesti yhdessä erässä (alle 5000,00€ apurahat) kuitenkin ottaen huomioon apurahansaajan tarpeet sekä opiskelun tai hankkeen toteutuksen aikataulu.

Mikäli apurahan käyttösuunnitelmaan tulee olennaisia muutoksia, on juhlarahastolta erikseen kirjallisesti haettava käyttötarkoituksen muutosta tai käyttöajan pidennystä. Apurahansaaja sitoutuu palauttamaan hankeapurahan juhlarahastolle, jos hakemuksen mukainen apurahan käyttösuunnitelma ei toteudu. Johtokunta määrittelee palautuksen edellytykset tapauskohtaisesti. Myös henkilökohtaisen stipendin palautusvaatimusta juhlarahaston johtokunta harkitsee tapauskohtaisesti.

Juhlarahaston näkyvyys apurahansaajan toiminnassa

Apurahansaajan toivotaan mainitsevan juhlarahasto opintojensa tai hankkeensa tukijana esityksissään, julkaisuissaan sekä kaikissa hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa (kutsu, esite, luettelo tai muu sähköinen tai painettu materiaali). Juhlarahaston logot löytyvät aineistopankista juhlarahaston verkkosivuilta.

Juhlarahaston virallinen nimi kirjoitetaan joko suomeksi ”Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto” tai ruotsiksi ”Jubileumsfonden för Märkesåret för 150 År av Riksdagsverksamhet”.

Hankkeiden tulosten levittäminen

Hankeapurahan saaja toteuttaa apurahan käyttösuunnitelmassa esittämänsä toimet hankkeen tulosten levittämiseksi ja toimintojen jatkuvuuden edistämiseksi hankkeen päätyttyä. Juhlarahasto voi sopia yhteistyöstä hanketoteuttajien kanssa rahoittamiensa ja merkittävänä pitämiensä hankkeiden tulosten levittämisessä. Apurahan saajien toivotaan niin sovittaessa osallistuvan juhlarahaston näkyvyyden edistämiseen.

Raportointi

Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys (apurahasovelluksessa) apurahan käytöstä juhlarahaston apurahasovelluksessa kolmen kuukauden kuluessa apurahan käytön päättymisestä.

Apurahansaajan selvityksestä tulee ilmetä:

  • apurahalla tuetun toiminnan alkamis- ja päättymispäivä
  • selostus apurahan käytöstä
  • apurahalla tuetun toiminnan menot ja tulot eriteltyinä; yhteisöt esittävät kustannuspaikkaraportin tai vastaavan kirjanpidon tositteen

Verotus ja sosiaaliturva

Apurahansaajan on noudatettava apurahojen verotusta sekä apurahansaajan sosiaali- ja eläketurvaa koskevia säädöksiä, joista on tietoa tässä Tarkemmat ohjeet www.vero.fi ja www.mela.fi. Juhlarahasto ilmoittaa vähintään 1000 euron apurahan, saajan nimen ja henkilötunnuksen veroviranomaisille. Sosiaaliturvan piiriin tulevasta työskentelystipendistä ilmoitetaan sosiaaliturvaa hoitavalle vakuutusyhtiö Melalle.