Apurahatarina: A-venäjän ylioppilaskoe on vaativa venäjää vieraana kielenä opiskeleville – juhlarahasto tuki selvitystä

A-venäjän ylioppilaskokeen kirjoittaa verrattain pieni joukko kokelaista. Tällä vuosikymmenellä kirjoittajia on ollut keskimäärin 240 vuodessa, ja heistä valtaosa, noin 200, puhuu venäjää äidinkielenään, kotikielenään tai toisena äidinkielenään. Monet venäjänopettajat ovat ilmaisseet eri yhteyksissä huolensa siitä, että A-venäjän ylioppilaskokeet ovat muodostuneet liian vaativiksi venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Opettajat ovat esittäneet toiveen, että A-venäjän kokeeseen liittyviä kysymyksiä selvitettäisiin tarkemmin.

Asiaa selvitti englannin ja venäjän lehtori Johanna Lähteinen juhlarahaston apurahalla.

Selvitystä ohjannut professori Ahti Nikunlassi kommentoi: ”Pitkän eli A-venäjän asema peruskouluissa ja lukioissa eroaa muista kieliaineista siinä, että valtaosa oppilaista puhuu opiskeltavaa kieltä äidinkielenään, kotikielenään tai toisena äidinkielenään. Oppiaineena A-venäjä on kuitenkin vieras kieli, minkä tulisi näkyä niin opetuksen sisällöissä, menetelmissä ja tavoitteissa kuin oppimisen arvioinnissakin. Opettajille suunnattu kyselytutkimus osoittaa, että A-venäjän haasteet eivät rajoitu ylioppilaskokeiden laatimiseen ja arvosteluun vaan ovat läsnä koko opetusprosessissa.”

Suomen kieltenopettajat ry:n Tempus-lehti julkaisi artikkelin selvityksestä. Sen voi lukea täältä (pdf-tiedosto).