Cultura-säätiö logo
Blogi
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo
Apurahatarina: venäjää verkossa!

Mikkelin kaupungin ylläpitämän liikelaitos Otavian Nettilukio toteutti Juhlarahaston tuella kaksi venäjän opintojaksoa verkkoon. Nina Kurki Otaviasta kertoo hankkeesta.

“Nettilukio on Suomen ainoa täysin verkossa toimiva aikuislukio. Lisäksi Otaviassa toimii aikuisten perusopetusta tarjoava Nettiperuskoulu sekä Otavan Opiston kansanopisto. Erityistä osaamistamme on etäopetuksen ja verkkopedagogiikan lisäksi muun muassa monikulttuuristen ryhmien opetus.

Nettilukio on toiminut jo 25 vuotta. Opiskelemaan voi hakea mihin aikaan vuotta vain ja opiskella saa omaan tahtiin.

Opiskelijoilla on useimmiten joku syy siihen, miksi he valitsevat Nettilukion. Yleisiä syitä ovat esimerkiksi sosiaaliset ja terveydelliset syyt, vanhemmuus, pitkä välimatka lähimpään kouluun, yrittäjyys tai vuorotyö sekä vaativa urheiluharrastus. Opiskelijoina on myös paljon ulkosuomalaisia, jotka haluavat suorittaa suomalaisen lukion.

Meillä on opiskelijoita myös muista lukioista. He opiskelevat yksittäisiä opintojaksoja tai oppiaineita, joita heidän omat lukionsa eivät esimerkiksi pysty tarjoamaan.

Tarjoamamme lyhyet kielet kuten venäjä ovat yksi tällainen oppiaine. Nettilukiossa aloittaa kymmeniä uusia venäjän opiskelijoita joka vuosi. Monella heistä saattaa olla jonkinlaista taustaa venäjän kielen opiskelusta tai perheessä voi olla venäjänkielisiä.

Opinnot on kuitenkin mahdollista aloittaa ilman aiempaa osaamista tai kokemusta venäjän kielestä. Ensin tutustutaan kyrillisiin aakkosiin ja opetellaan sanomaan oma nimi venäjäksi.

Oppimateriaalien tuottaminen ei ole kovin halpaa ja venäjän kielen opiskelijamäärät ovat suhteessa aika pieniä. Venäjän voi kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissakin, joten on hyvä voida tarjota mahdollisuus oppia sitä kunnolla.

Juhlarahaston tuella meillä on ollut mahdollista toteuttaa laadukkaita ja ajantasaisia oppimateriaaleja. Uusimmalla apurahalla tuotettiin kaksi etäopintojaksoa.

Niiden tuottaminen tapahtui moniammatillisena yhteistyönä. Mukana oli oppimateriaalin tekijän lisäksi venäjän opettaja, sisältötoimittaja, mediatuottaja ja venäjän natiivipuhujia.

Etäopintojaksot koostuvat lukukappaleista, kieliopista, kuunteluista, opetusvideoista, itse tarkistettavista harjoitustehtävistä ja opettajan tarkistamista arvioitavista tehtävistä.

Jokaisella opintojaksolla harjoitellaan myös puheen tuottamista. Lukukappaleet tuotetaan lisäksi ääniksi, joissa dialogin tai tekstin lukevat venäjän kielen natiivit.

Etäopintojaksot muodostavat kokonaisuuden, jota voi opiskella ilman oppikirjaa. Neljäs ja viides opintojakso, joihin haimme apurahaa, ovat nyt jo käytössä ja olemme niihin valtavan tyytyväisiä.”

 

Teksti: Laura Rantanen

 

Tutustu Juhlarahaston tuella tehtyihin OPS 2021 -oppimateriaaleihin täällä:
VEB34 Kotona maailmalla (OPS 2021)
VEB35 Hyvinvoiva ihminen (OPS 2021)

Tutustu aiemmin Juhlarahaston tuella tehtyihin OPS 2016 -oppimateriaaleihin täällä:
VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (OPS 2016)
VEB32 Matkalla maailmassa (OPS 2016)