Asiantuntijatyömme

Cultura-säätiön perustoimintaa on monialainen asiantuntijatyö. Säätiö tuntee parhaiten Suomessa asuvien venäjänkielisten tilanteen, ja on luotettava asiantuntijakumppani kotoutumisprosessien kehittämisessä. Säätiö välittää yhteiskunnan eri tahoille tietoa sekä tarjoaa ratkaisuehdotuksia ja toimintamalleja.

Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme ja palveluitamme julkisille ja yksityisille toimijoille, jotka työskentelevät kotoutumisen parissa. Meiltä voi pyytää myös lausuntoja ja kommentteja uusiin toimenpiteisiin, aloitteisiin, lakeihin ja ohjelmiin liittyen.

Tästä osiosta löydät tarkempaa tietoa tekemästämme asiantuntijatyöstä ja voit ladata tuottamiamme materiaaleja.

Venäjänkielinen järjestökenttä:
tietokanta ja yhteistyön rakentaminen

Säätiö kehittää venäjänkielisiin järjestöihin liittyvää asiantuntijatyötään ja osaamistaan. Järjestöt tavoittavat hyvin Suomeen muuttaneita venäjänkielisiä, ja säätiön tehtävänä on olla tietoinen kyseisen järjestökentän tilanteesta.

Säätiöllä ylläpitää ja laajentaa jatkuvasti päivittyvää tietokantaa Suomen venäjänkielisistä järjestöistä, ja analysoi ja tutkii niihin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä sekä kokeilee keinoja järjestöjen yhteistyön kehittämiseksi suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietokantaa hyödynnetään aktiivisesti säätiön työssä.

Tarjoamme asiantuntemustamme ja osaamistamme venäjänkielisiin järjestöihin liittyvissä kysymyksissä ja esimerkiksi järjestöjen ja kaupunkien välisen yhteistyön rakentamisessa.

Yhteystiedot:

Anisa Kettunen: anisa.kettunen@culturas.fi
Eilina Gusatinsky: eilina.gusatinsky@culturas.fi

Selvitykset ja tietopaketit

Cultura-säätiön asiantuntijatyöhön kuuluu tietopakettien ja selvitysten tuottaminen. Tuotetut materiaalit tarjoavat hyödyllistä tietoa kotoutumisen parissa työskenteleville viranomaisille sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen kevään 2020 aikana säätiö tuotti tietopaketin venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaannista kriisin aikana. Tietopaketti pohjautui verkkokyselyyn, jonka kysymysten laatimisessa tehtiin yhteistyötä Valtioneuvoston kanslian kanssa.

Kaupungit ovat tärkeitä kumppaneita asiantuntijatyössämme. Tuotamme kaupungeille selvityksiä sekä toimintamalleja ja -ehdotuksia ja rakennamme kototutumista edistäviä prosesseja kaupunkien tarpeista lähtien.

Vuonna 2020 säätiö tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa Demokratiakokeilut-hankekokonaisuudessa. Kyselyn pohjalta tehty raportti on nyt valmis. Lue lisää koko hankkeesta Hankkeemme-osiosta.

Materiaalit voi ladata pdf-versiona alla olevista linkeistä:

Yhteystiedot:

Eilina Gusatinsky: eilina.gusatinsky@culturas.fi
Anna Sidorova: anna.sidorova@culturas.fi
Laura Koskimies: laura.koskimies@culturas.fi
Jesse Mäkirinne: jesse.makirinne@culturas.fi