Cultura-säätiö logo
Asiantuntijatyömme
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo

Cultura-säätiön perustoimintaa on kotoutumisen edistämiseen liittyvä asiantuntijatyö. Säätiö tuntee parhaiten venäjänkielisten maahanmuuttajien tilanteen, ja on luotettava asiantuntijakumppani kotoutumisprosessien kehittämisessä. Säätiö välittää yhteiskunnan eri tahoille tietoa sekä tarjoaa ratkaisuehdotuksia ja toimintamalleja.

Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme ja palveluitamme julkisille ja yksityisille toimijoille, jotka työskentelevät kotoutumisen parissa. Meiltä voi pyytää myös lausuntoja ja kommentteja aihepiiriin liittyviä toimenpiteitä, aloitteita ja ohjelmia koskien.

Tästä osiosta löydät tarkempaa tietoa tekemästämme asiantuntijatyöstä ja voit lukea sekä ladata tuottamiamme materiaaleja.

Kotoutumisen edistämisen kehittäminen

Cultura-säätiön asiantuntijatyön keskeisenä tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa viranomaisille kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittämisen tueksi.

Kotoutumispalveluita kehitetään asiakaslähtöisemmiksi, tehokkaammiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi muun muassa palvelumuotoilumetodologiaa hyödyntämällä. Erityisessä fokuksessa on maahanmuuton alkuvaihe ja siihen liittyvät ilmiöt sekä haasteet.

  1. Vuonna 2021 säätiö tuotti kvalitatiivisen asiakaspolkuanalyysin korkeakoulutettujen venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten palvelupoluista kotoutumiskoulutuksen jälkeen työllistymistä edistäviin palveluihin. Analyysissa nostettiin esiin erilaisia ilmiöitä ja haasteita, joita asiakkailla oli kotoutumiskoulutuksen jälkeenTietopaketti pohjustettiin työpajassa, jossa selvitettiin TEM:in asiantuntijoiden kanssa tarpeita venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten työllistymiseen liittyvistä palvelupoluista.

Analyysi perustuu hiljattain Suomeen muuttaneidevenäjänkielisten maahanmuuttajanaisten syvähaastatteluihin, jotka toteutettiin keväällä 2021. Lue tietopakettitästä. Tietopaketin voi ladata myös pdf-versiona.

 

2. Vuonna 2020 säätiö tuotti kvalitatiivisen asiakaspolkuanalyysin venäjänkielisten maahanmuuttajien ohjautumisesta TE-toimiston palveluihin Suomeen muuttonsa jälkeen. Analyysissa nostettiin esiin erilaisia ilmiöitä ja haasteita, joita asiakkailla oli palveluihin ohjautumisessa. Analyysi perustuu kahdeksan hiljattain Venäjältä Suomeen muuttaneen henkilön syvähaastatteluun, jotka toteutettiin syksyllä 2020.

Analyysia taustoittamaan selvitettiin viranomaisten tarpeita palveluidensa kehittämisessä. Lue tietopaketti tästä.

Yhteystiedot:

Polina Kopylova: polina.kopylova@culturas.fi
Eilina Gusatinsky: eilina.gusatinsky@culturas.fi

Venäjänkielinen järjestökenttä:
tietokanta ja yhteistyön rakentaminen

Säätiöllä ylläpitää tietokantaa Suomessa toimivista venäjänkielisistä järjestöistä, sekä analysoi niihin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä.

Säätiön järjestötyön tavoitteena on etsiä ja kokeilla keinoja, jotka voisivat vahvistaa järjestöjen valmiuksia tuottaa kunnille kotoutumispalveluita tulevaisuudessa, sekä kehittää toimintamalli, jonka avulla tuetaan kaupunkien ja järjestöjen yhteistyön rakentumista kotoutumispalveluiden tuottamisessa. Venäjänkieliset järjestöt voisivat olla hyviä kumppaneita kunnille kotoutumispalveluiden tuottamisessa, ja ne tavoittavat hyvin Suomeen muuttaneita venäjänkielisiä.

Yhteystiedot:

Anisa Kettunen: anisa.kettunen@culturas.fi
Eilina Gusatinsky: eilina.gusatinsky@culturas.fi

Selvitykset

Cultura-säätiön asiantuntijatyöhön kuuluu selvitysten tuottaminen. Tuotetut materiaalit tarjoavat hyödyllistä tietoa kotoutumisen parissa työskenteleville viranomaisille sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen kevään 2020 aikana säätiö tuotti tietopaketin venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaannista kriisin aikana. Tietopaketti pohjautui verkkokyselyyn, jonka kysymysten laatimisessa tehtiin yhteistyötä Valtioneuvoston kanslian kanssa.

Kaupungit ovat tärkeitä kumppaneita asiantuntijatyössämme. Tuotamme kaupungeille selvityksiä sekä toimintamalleja ja -ehdotuksia ja rakennamme kototutumista edistäviä prosesseja kaupunkien tarpeista lähtien.

Vuosina 2020-2021 säätiö teki yhteistyötä Helsingin kaupungin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa Demokratiakokeilut-hankekokonaisuudessa.

Materiaalit voi ladata pdf-versiona alla olevista linkeistä: