Cultura-säätiö logo
Verkkokysely
Juhlarahasto logo
Cultura-säätiö logo

Cultura-säätiö selvittää onko muuttunut maailmantilanne vaikuttanut Suomessa asuviin venäjänkielisiin ja heidän hyvinvointiinsa.

 

Cultura-säätiön keväällä käynnistämän selvitystyön osana toteutettiin puhelinhaastatteluja, joihin osallistui kesä-heinäkuun aikana 1 632 henkilöä.

Vastaajien äidinkieli on venäjä, ja vastaajat valittiin täysin satunnaisesti. Tutkimusotos on edustava ja heijastaa Suomen venäjänkielisen väestön rakennetta. Osa kysymyksistä on samoja, joita esitetään koko Suomen väestölle Kansalaispulssi -mielipidetutkimusten yhteydessä. Puhelinhaastatteluissa kerättyjä tietoja käsitellään parhaillaan.

Kysely herätti paljon kiinnostusta ja saamiemme yhteydenottojen perusteella haluamme tarjota vielä haastattelematta jääneille Suomen venäjänkielisille mahdollisuuden osallistua kyselyyn verkossa. Kysely on auki 15.9.2022 saakka.

Selvityksen tulokset esitellään 29.9.2022 Yhteenkuulumisen tulevaisuus: kulttuuri, yhteiskunta ja vähemmistöt -konferenssissa.

Lisätiedot tapahtumasta sekä osallistumisohjeet julkaistaan Cultura-säätiön nettisivuilla sekä some-tileillä syyskuun alussa.